Vliv canisterapie na kvalitu života seniora

Show simple item record

dc.contributor.advisor Šándorová, Zdenka
dc.contributor.author Jančíková, Pavlína
dc.date.accessioned 2017-09-19T08:24:26Z
dc.date.available 2017-09-19T08:24:26Z
dc.date.issued 2017
dc.date.submitted 2017-06-30
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/69343
dc.description.abstract Ústředním tématem bakalářské práce je vliv canisterapie na kvalitu života seniora. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část práce se zabývá kapitolami zaměřenými na animoterapii, canisterapii, kvalitu života seniorů a sociální služby. Praktická část je zpracována kvalitativními metodami výzkumu, konkrétně pozorováním a polostrukturovanými rozhovory se seniory žijícími ve vlastních domácnostech, jejich rodinnými příslušníky, seniory žijícími v domově pro seniory, pracovníky domova pro seniory a odborně vyškoleným canisterapeutem. Výzkum je doplněn o jednu osobní případovou studii. Je sledován vliv působení psa na psychickou, fyzickou a sociální oblast seniorova života. cze
dc.format 71 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject senioři cze
dc.subject canisterapie cze
dc.subject kvalita života cze
dc.subject sociální služby cze
dc.subject animoterapie cze
dc.subject pensioner eng
dc.subject canistherapy eng
dc.subject quality of life eng
dc.subject social services eng
dc.subject animotherapy eng
dc.title Vliv canisterapie na kvalitu života seniora cze
dc.title.alternative The influence of canistherapy on the quality of life of the pensioner eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Škoviera, Albín
dc.date.accepted 2017-08-29
dc.description.abstract-translated Main theme of the bachelor thesis is influence of canistherapy on the quality of life of the pensioner. Bachelor thesis is divided into theoretical and practical part. Theoretical part include chapters focused on animotherapy, canistherapy, quality of life of the pensioners and social services. Practical part is elaborated by qualitative methods of research, namely by observation and semi-structured interviews with pensioner living in their own households, their family members, pensioner living in retirement home, employess of retirement home and professionally trained canisterapeut. The research is complemented by one personal case study. The influence of the dog's influence on the psychological, physical and social area of pensioner life is monitored. eng
dc.description.department Fakulta filozofická cze
dc.thesis.degree-discipline Humanitní studia cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická cze
dc.identifier.signature D36740
dc.thesis.degree-program Humanitní studia cze
dc.description.defence Studentka přistoupila k obhajobě bakalářské práce řádně připravena. Zodpověděla všechny dotazy položené v posudcích i od komise. cze
dc.identifier.stag 30543
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account