Youtubeři mezi námi

Zobrazit minimální záznam

dc.contributor.advisor Synková, Hana
dc.contributor.author Kolářová, Ester
dc.date.accessioned 2017-09-19T08:24:19Z
dc.date.available 2017-09-19T08:24:19Z
dc.date.issued 2017
dc.date.submitted 2017-06-30
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/69340
dc.description.abstract Práce se zabývá světem českých youtuberů v kontextu bulvarizace jejich videí a vytváření dojmu blízkého vztahu mezi youtubery a jejich fanoušky v návaznosti na formu videí zmíněných youtuberů. Klíčovým konceptem této práce je teorie Dektického pole Tomáše Samka, kterou autorka aplikovala právě na tyto videa. cze
dc.format 109 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject deiktické pole cze
dc.subject youtubeři cze
dc.subject média cze
dc.subject bulvarizace cze
dc.subject fanoušci cze
dc.subject deictic field eng
dc.subject youtuber eng
dc.subject media eng
dc.subject bulvarization eng
dc.subject fans eng
dc.title Youtubeři mezi námi cze
dc.title.alternative Youtubers among us eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Samek, Tomáš
dc.date.accepted 2017-08-28
dc.description.abstract-translated The main focus of this thesis is on the world of Czech Youtubers in the context of bulvarization of their videos and creating the impression of close relationship between Youtubers and their fans, which is connected with the specific features of Youtubers' videos. The key theoretical concept is the theory of deictic field by Tomáš Samek. The author of the thesis studies the youtubers' videos through that concept. eng
dc.description.department Fakulta filozofická cze
dc.thesis.degree-discipline Sociální antropologie cze
dc.thesis.degree-name Mgr.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická cze
dc.identifier.signature D37201
dc.thesis.degree-program Sociologie cze
dc.description.defence Studentka krátce představuje svou práci: vysvětluje svůj metodologický přístup - deiktickou perspektivu.Popisuje průběh terénního výzkumu v prostředí youtuberů. Seznamuje komisi s výsledky výzkumu.Dr. Synková přečetla posudek oponenta práce.Dr. Samek přečetl posudek vedoucího práce.Studentka odpovídá na otázky členů komise. cze
dc.identifier.stag 32418


Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam

Vyhledávání


Rozšířené hledání

Procházet

Můj účet