Porod jako přechodový rituál

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kašpar, Oldřich
dc.contributor.author Košinová, Barbora
dc.date.accessioned 2017-09-19T08:24:15Z
dc.date.available 2017-09-19T08:24:15Z
dc.date.issued 2017
dc.date.submitted 2017-06-30
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/69334
dc.description.abstract Diplomová práce se zabývá porodem jako přechodovým rituálem v kontextu České medikalizované společnosti. Práce se soustředí na porod jako sociálně a kulturně ovlivňovaný a formovaný proces. Cílem práce je odpověď na položené výzkumné otázky. Výzkum bude proveden na základě neformálních rozhovorů a pozorování v zdravotnických zařízeních. cze
dc.format 64 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject porod cze
dc.subject přechodové rituály cze
dc.subject moc cze
dc.subject babictví cze
dc.subject porodnictví cze
dc.subject biomedicína cze
dc.subject childbirth eng
dc.subject rites of passage eng
dc.subject power eng
dc.subject midwifery eng
dc.subject obstetrics eng
dc.subject biomedicine eng
dc.title Porod jako přechodový rituál cze
dc.title.alternative Childbirth as a rite of passage eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Hyánková, Tereza
dc.date.accepted 2017-08-28
dc.description.abstract-translated This diploma thesis deals with childbirth as a rite of passage in the context of the Czech Medical Society. The work focuses on childbirth as a socially and culturally influenced and formed process. The aim of the thesis is to answer the research questions asked. The research will be based on informal interviews and observation in healthcare facilities. eng
dc.description.department Fakulta filozofická cze
dc.thesis.degree-discipline Sociální antropologie cze
dc.thesis.degree-name Mgr.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická cze
dc.identifier.signature D37200
dc.thesis.degree-program Sociologie cze
dc.description.defence Studentka seznámila komisi s obsahem diplomové práce.Popsala okolnosti a průběh výzkumu porodu v perspektivě teorie přechodového rituálu.Dr. Samek přečetl posudek vedoucího práce doc. Kašpara. Dr. Synková přečetla posudek oponenta práce Dr. Hyánkové.Studentka reagovala na obsah posudků a odpověděla na položené otázky. cze
dc.identifier.stag 30786
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account