Paměť a genocida: diskurzivní dynamika srebrenického masakru

Show simple item record

dc.contributor.advisor Samek, Tomáš
dc.contributor.author Mertlík, Jan
dc.date.accessioned 2017-09-19T08:24:15Z
dc.date.available 2017-09-19T08:24:15Z
dc.date.issued 2017
dc.date.submitted 2017-06-30
dc.identifier Univerzitní knihovna (archiv) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/69333
dc.description.abstract Diplomová práce se zabývá výzkumem v Bosně a Hercegovině mezi obyvateli žijících v Medžugoriji a křesťanských poutníků. Popisuji všechny události spjaté s výzkumem. Analyzoval jsem interpretace válečných událostí z let 1991 až 1995. V práci jsem se také soustředil na sociokulturní a ekonomické dopady mariánského zjevení na obyvatele Medžugorije. Práce se zabývá i osobní reflexí výzkumníka. V diplomové práci se také věnuji rozboru původně plánované výzkumu ve Srebrenici, který se nakonec neuskutečnil. cze
dc.format 125 s.
dc.format 125 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights práce není přístupná. cze
dc.subject Bosna a Hercegovina cze
dc.subject Srebrenica cze
dc.subject Medžugorije cze
dc.subject masakr cze
dc.subject zjevení cze
dc.subject Panna Marie cze
dc.subject válka cze
dc.subject transnacionalismus cze
dc.subject kolektivní paměť cze
dc.subject reflexe cze
dc.subject Bosnia and Herzegovina eng
dc.subject Srebrenica eng
dc.subject Medjugorje eng
dc.subject massacre eng
dc.subject revelation eng
dc.subject Virgin Mary eng
dc.subject war eng
dc.subject transnationalism eng
dc.subject collective memory eng
dc.subject reflection eng
dc.title Paměť a genocida: diskurzivní dynamika srebrenického masakru cze
dc.title.alternative Memory and genocide: the discursive dynamics of the Srebrenica massacre eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Andrš, Zbyněk
dc.date.accepted 2017-08-28
dc.description.abstract-translated The diploma thesis deals with research in Bosnia and Herzegovina among Medjugorje residents and Christian pilgrims. I describe all related events of research. I analyzed the interpretation of war events from 1991 to 1995. In my work I also focused on the socio-cultural and economic impacts of the Marian revelation on the inhabitants of Medjugorje. The work also deals with the personal reflection of the researcher. In the diploma thesis I also deal with the analysis of the originally planned research in Srebrenica, which eventually did not realize. eng
dc.description.department Fakulta filozofická cze
dc.thesis.degree-discipline Sociální antropologie cze
dc.thesis.degree-name Mgr.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická cze
dc.identifier.signature D37215
dc.thesis.degree-program Sociologie cze
dc.description.defence \par{Autor práce se vyjádřil k výtkám z posudků (např. citování, odevzdání na poslední chvíli a s ním související nedokonalosti textu).\par} cze
dc.identifier.stag 27565
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account