Pohled seniorů na volnočasové aktivity a dobrovolnictví

Show simple item record

dc.contributor.advisor Synková, Hana
dc.contributor.author Janovská, Dana
dc.date.accessioned 2017-09-19T08:24:06Z
dc.date.available 2017-09-19T08:24:06Z
dc.date.issued 2017
dc.date.submitted 2017-06-30
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/69322
dc.description.abstract Bakalářská práce je zaměřena na seniory, kteří trpí demencí a zabývá se pohledem seniorů na volnočasové aktivity a dobrovolnictví. Snaží se zjistit, jaký vliv a účinnost mají volnočasové aktivity a jaká je participace seniorů při těchto aktivitách. Teoretická část je zaměřena na koncept totální instituce Ervinga Goffmana. Použité metody jsou rozhovory a zúčastněné pozorování, díky kterým je práce propojena jak teoretickou, tak i praktickou částí. cze
dc.format 54 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject stáří cze
dc.subject aktivní stáří cze
dc.subject demence cze
dc.subject dobrovolníci cze
dc.subject volnočasové aktivity cze
dc.subject old age eng
dc.subject active age eng
dc.subject dementia eng
dc.subject volunteers eng
dc.subject free-time activities eng
dc.title Pohled seniorů na volnočasové aktivity a dobrovolnictví cze
dc.title.alternative Free-time Activities and Volunteering from the Perspective of Seniors eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Kašpar, Oldřich
dc.date.accepted 2017-08-29
dc.description.abstract-translated The bachelor thesis is focused on seniors who suffer from dementia and deals with the seniors' view of leisure activities and volunteering. It seeks to ascertain the impact and effectiveness of leisure activities and the participation of seniors in these activities. The theoretical part is focused on the concept of the total institution Erving Goffman. The methods used are interviews and observer observations, which make the work connected both the theoretical and the practical part. eng
dc.description.department Fakulta filozofická cze
dc.thesis.degree-discipline Sociální antropologie cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická cze
dc.identifier.signature D37190
dc.thesis.degree-program Sociologie cze
dc.description.defence Studentka se vyjádřila k výtkám oponenta ohledně inovativnosti práce a definování seniorů v praxi. cze
dc.identifier.stag 32375
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account