Peter Bechers Werk und Engagement in den deutsch-tschechischen Beziehungen

Show simple item record

dc.contributor.advisor Knápek, Pavel
dc.contributor.author Charvátová, Nelly
dc.date.accessioned 2017-09-19T08:23:55Z
dc.date.available 2017-09-19T08:23:55Z
dc.date.issued 2017
dc.date.submitted 2017-06-12
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/69312
dc.description.abstract Die Arbeit stellt das Engagement und das Werk des zeitgenössischen Literaturwissenschaftlers und Schriftstellers Peter Becher vor. Am Hintergrund der Herkunft des Autors wird Bechers Beziehung zu Böhmen, seine Einstellung zur Problematik der Vertreibung der Sudetendeutschen und zu verwandten Themen vorgestellt. Außerdem wird die Arbeit das essayistische, wissenschaftliche und literarische Werk des Autors analysieren. ger
dc.format 36 s.
dc.language.iso ger
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject Becher, Peter cze
dc.subject vysídlení Sudetských Němců cze
dc.subject Stifter, Adalbert cze
dc.subject německo-české vztahy cze
dc.subject Becher, Peter eng
dc.subject displacement of Sudeten Germans eng
dc.subject Stifter, Adalbert eng
dc.subject Czech-German relations eng
dc.subject Becher, Peter ger
dc.subject Stifter, Adalbert ger
dc.subject Vertreibung der Sudetendeutschen ger
dc.subject deutsch-tschechische Beziehungen ger
dc.title Peter Bechers Werk und Engagement in den deutsch-tschechischen Beziehungen ger
dc.title.alternative Peter Becher's Works and Engagement in Czech-German Relations eng
dc.title.alternative Dílo a angažmá Petera Bechera v německo-českých vztazích cze
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Jaklová, Helena
dc.date.accepted 2017-08-31
dc.description.abstract-translated The thesis will present the engagement and work of contemporary literary scientist and writer Peter Becher. At the background of the origin of the author, Becher's relationship with the Czechs, the issue of the forced displacement of the Sudeten Germans and related topics will be introduced. Furthermore, the thesis will analyze the author's essay, scientific and literary work. eng
dc.description.abstract-translated Práce představí angažmá a dílo současného literárního vědce a spisovatele Petera Bechera. Na pozadí autorova původu bude nejdříve představen Becherův vztah k Čechám, k problematice nuceného vysídlení Sudetských Němců a k souvisejícím tématům. Dále bude práce analyzovat autorovo esejistické, vědecké a literární dílo. cze
dc.description.department Fakulta filozofická cze
dc.thesis.degree-discipline Německý jazyk pro odbornou praxi cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická cze
dc.identifier.signature D36722
dc.thesis.degree-program Filologie cze
dc.identifier.stag 32023
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account