Negative Politeness Strategies in Business Correspondence

Show simple item record

dc.contributor.advisor Huschová, Petra
dc.contributor.author Kubantová, Eva
dc.date.accessioned 2017-09-19T08:23:41Z
dc.date.available 2017-09-19T08:23:41Z
dc.date.issued 2017
dc.date.submitted 2017-06-30
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/69302
dc.description.abstract This bachelor thesis deals with the usage of negative politeness strategies in business correspondence. The aim of the paper is to investigate the linguistic usage, its context and function. The paper is divided into a theoretical section, purpose of which is to investigate Brown and Levinson's pragma-linguistic concept of politeness and discuss the most common linguistic devices of negative politeness, their use and function. The analytical part consequently examines the linguistic features occurred in the provided sample of business correspondence. eng
dc.format 95 s. (15 400 slov)
dc.language.iso eng
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject zdvořilost cze
dc.subject negativní zdvořilostní strategie cze
dc.subject nepřímost cze
dc.subject modální slovesa cze
dc.subject obchodní korespondence cze
dc.subject politeness eng
dc.subject negative politeness strategies eng
dc.subject indirectness eng
dc.subject modal verbs eng
dc.subject business correspondence eng
dc.title Negative Politeness Strategies in Business Correspondence eng
dc.title.alternative Negative Politeness Strategies in Business Correspondence eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Ježková, Šárka
dc.date.accepted 2017-08-28
dc.description.abstract-translated Bakalářská práce zkoumá užití negativní zdvořilosti v obchodní korespondenci. Cílem práce je zmapovat frekvenci užití jazykových prostředků, popsat kontexty, ve kterých se vyskytují, a objasnit jejich funkce. Práce je rozdělena na teoretickou část, kde je na základě odborné literatury představena pragmalingvistická koncepce zdvořilosti autorů Brownová a Levinson a jsou zde zmíněny nejčastější jazykové prostředky negativní zdvořilosti, jejich užití a funkce. Druhá část práce je praktická a zde jsou zkoumány vzorky anglické obchodní korespondence. cze
dc.description.department Fakulta filozofická cze
dc.thesis.degree-discipline Anglický jazyk pro odbornou praxi cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická cze
dc.identifier.signature D36743
dc.thesis.degree-program Filologie cze
dc.identifier.stag 33798
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account