The Depiction of Racial Issues in To Kill a Mockingbird by Harper Lee

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kleprlík, Michal
dc.contributor.author Kohoutová, Tereza
dc.date.accessioned 2017-09-19T08:23:33Z
dc.date.available 2017-09-19T08:23:33Z
dc.date.issued 2017
dc.date.submitted 2017-06-29
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/69286
dc.description.abstract The aim of this bachelor thesis is to analyse the depiction of racial issues in To Kill a Mockingbird by Harper Lee. The first four chapters provide a historical background to the life of African Americans in the American South in the first half of the twentieth century, focusing on the 1930s. The main chapter covers the relations between African Americans and white residents of Maycomb, explore the role of language and symbols, and examine the inevitability of Tom Robinson's death and the inspiration behind the court case. eng
dc.format 49 s.
dc.language.iso eng
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject African Americans cze
dc.subject American South cze
dc.subject Harper Lee cze
dc.subject mockingbird cze
dc.subject segregation cze
dc.subject Afroameričané eng
dc.subject americký jih eng
dc.subject Harper Lee eng
dc.subject drozd mnohohlasý eng
dc.subject segregace eng
dc.title The Depiction of Racial Issues in To Kill a Mockingbird by Harper Lee cze
dc.title.alternative Vyobrazení rasové problematiky v knize Jako zabít ptáčka od Harper Lee cze
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Bubíková, Šárka
dc.date.accepted 2017-08-29
dc.description.abstract-translated Cílem této bakalářské práce je analyzovat vyobrazení rasové problematiky v Jako zabít ptáčka od Harper Lee. První čtyři kapitoly pojednávají o Afroameričanech žijících na jihu Spojených států amerických v první polovině dvacátého stolení, především se zaměřují na třicátá léta. Hlavní kapitola se zabývá vztahy mezi Afroameričany a bílými obyvateli města Maycomb, analyzuje význam jazyka a symbolů a zkoumá nevyhnutelnost smrti Toma Robinsona a případy, které se staly inspirací pro jeho soudní případ. cze
dc.description.department Fakulta filozofická cze
dc.thesis.degree-discipline Anglický jazyk pro odbornou praxi cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická cze
dc.identifier.signature D36752
dc.thesis.degree-program Filologie cze
dc.identifier.stag 25466
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account