Wayside diagnosis of running gear related faults in railway vehicles

Show simple item record

dc.contributor.author Kilinc, Onur
dc.date.accessioned 2017-09-19T08:23:27Z
dc.date.available 2017-09-19T08:23:27Z
dc.date.issued 2017
dc.date.submitted 2017-04-07
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/69285
dc.description.abstract Práce se zaměřuje na diagnostiku pojezdu kolejových vozidel jako jsou vady dvojkolí, poruchy ložisek nebo mechanické části pojezdu, a to za použití wayside diagnostiky měřením hluku a vibrací na trati. V úvodu jsou popsány existující systémy monitorování stavu kolejových vozidel. Hlavním cílem práce bylo navrhnout metody pro efektivní rozpoznání poruchy vozidla. V další části jsou navržené metody validovány pomocí experimentálních měření, skutečnými informacemi z údržby a pomocí simulovaných případů poruch pojezdu vozidla. S přispěním moderních technik zpracování signálů jako: advanced pattern recognition techniques and model based filtering byl navržen účinný rámec diagnostiky. Ten umožňuje snížit náklady při údržbě kolejových vozidel. cze
dc.format 89 s.
dc.language.iso eng
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights bez omezení
dc.subject Wayside diagnostika cze
dc.subject údržba cze
dc.subject detekce poruch cze
dc.subject vibrodiagnostika cze
dc.subject analýza signálu v časové oblasti cze
dc.subject filtrace na základě modelu. cze
dc.subject Wayside diagnosis eng
dc.subject maintenance eng
dc.subject fault detection eng
dc.subject vibration based diagnosis eng
dc.subject time-domain features eng
dc.subject model based filtering. eng
dc.title Wayside diagnosis of running gear related faults in railway vehicles cze
dc.title.alternative Wayside diagnosis of running gear related faults in railway vehicles eng
dc.title.alternative Diagnostika poruch pojezdu kolejových vozidel měřením na trati cze
dc.type disertační práce cze
dc.contributor.referee Holý, Stanislav
dc.contributor.referee Lack, Tomáš
dc.date.accepted 2017-09-14
dc.description.abstract-translated The work focuses on the diagnosis of running gear faults like wheel defects, wheelset and traction motor bearings and gearbox faults using model based and wayside diagnosis techniques based on acoustic and vibration sensors. Firstly, a brief background information about railway vehicle condition monitoring systems is given. Main aim of the work was proposing the methods that are efficient in recognizing vehicle faults. In the next section, proposed methods are validated by experimental measurements, real information from maintenance and simulated faulty cases of running gear components. With the contribution of advanced pattern recognition techniques and model based filtering, an efficient diagnosis framework was proposed. It provides a cost effective maintenance for railway vehicles. eng
dc.description.department Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.thesis.degree-discipline Transport Means and Infrastructure cze
dc.thesis.degree-name Ph.D.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.identifier.signature D37177
dc.thesis.degree-program Technique and Technology in Transport and Communications cze
dc.identifier.stag 34269
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account