Osvěta v oblasti krizové připravenosti na příkladu Kutnohorska

Show simple item record

dc.contributor.advisor Svoboda, Ondřej
dc.contributor.author Augustová, Lucie
dc.date.accessioned 2017-09-19T08:23:22Z
dc.date.available 2017-09-19T08:23:22Z
dc.date.issued 2017
dc.date.submitted 2017-06-28
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/69283
dc.description.abstract Diplomová práce se zabývá problematikou krizové připravenosti obyvatel. V práci je uvedeno vymezení základních pojmů z oblasti ochrany obyvatelstva. Součástí práce je analýza krizové připravenosti obyvatel vybraných obcí Kutnohorska. K tomuto účelu slouží dotazníkové šetření, jehož výzkumným vzorkem je 75 respondentů. V závěru práce jsou uvedeny výsledky dotazníkového šetření a z nich vyplývající návrhy a doporučení. cze
dc.format 98 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject krizová připravenost cze
dc.subject mimořádné události cze
dc.subject krize cze
dc.subject krizové situace cze
dc.subject Kutnohorsko cze
dc.subject osvěta cze
dc.subject crisis preparedness eng
dc.subject emergency events eng
dc.subject crisis eng
dc.subject crisis situations eng
dc.subject Kutná Hora district eng
dc.subject public education eng
dc.title Osvěta v oblasti krizové připravenosti na příkladu Kutnohorska cze
dc.title.alternative Public education in the area of crisis preparedness in the Kutná Hora district eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Maštálka, Martin
dc.date.accepted 2017-09-14
dc.description.abstract-translated This diploma thesis deals with the topic of crisis preparedness of general public. The thesis introduces basic terminology in the area of population protection. The thesis includes the analysis of crisis preparedness of general public of selected municipalities in the Kutná Hora district. Data used in the analysis were gathered by means of questionnaire research targeting the survey sample of 75 respondents. Summary of the thesis presents results of the questionnaire research together with suggestions and recommendations arising from the findings. eng
dc.description.department Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.thesis.degree-discipline Regionální rozvoj: Bezpečnost regionu cze
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.identifier.signature D37143
dc.thesis.degree-program Hospodářská politika a správa cze
dc.description.defence Studentka představila základní teze své diplomové práce. Uvedla cíl diplomové práce, způsob řešení a prezentovala výsledky, kterých dosáhla. V rámci rozpravy odpověděla na tyto otázky: Vysvětlete, proč jsou starostové Vámi zkoumaných obcí přesvědčeni o malém zájmu obyvatel o téma krizové připravenosti? V doporučeních ve své práci uvádíte, že byste v jednotlivých obcích navrhovala každoroční setkání ke krizové připravenosti občanů. Dovedete si sama osobně představit, že byste se takového setkání jako občan zúčastnila? Co by Vás k tomu přimělo? Kdybyste jako starostka obce, ve které žijete, mohla investovat pouze do jednoho opatření zvyšujícího informovanost obyvatel v oblasti krizové připravenosti, které by to bylo? Následně pokračovala rozprava k diplomové práci. cze
dc.identifier.stag 31984
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account