Vývoj kriminality a její prevence (případ města Pardubic)

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kraftová, Ivana
dc.contributor.author Sixtová, Alena
dc.date.accessioned 2017-09-19T08:23:20Z
dc.date.available 2017-09-19T08:23:20Z
dc.date.issued 2017
dc.date.submitted 2017-06-30
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/69280
dc.description.abstract Záměrem práce je zhodnocení vývoje kriminality ve městě Pardubicích. Diplomová práce je rozdělena do čtyř kapitol. V první části jsou definovány základní pojmy spojené s problematikou kriminality. Druhá část charakterizuje obecní policii a Policii České republiky, a to jednak obecně a jednak jejich zastoupení ve městě Pardubicích. Třetí část práce charakterizuje město Pardubice z hlediska bezpečnostní situace města. Poslední část analyzuje vývoj kriminality ve městě Pardubicích. Cílem práce je zhodnotit vývoj kriminality v posledních deseti letech ve městě Pardubicích s důrazem na vliv, jaký na tento vývoj mělo preventivní působení přítomnosti příslušníků Policie České republiky působících na území města Pardubic a vliv personálního a finančního zajištění Městské policie Pardubice. cze
dc.format 85 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject Policie České republiky cze
dc.subject Městská policie Pardubice cze
dc.subject kriminologie cze
dc.subject kriminalita cze
dc.subject prevence kriminality cze
dc.subject město Pardubice cze
dc.subject Police of the Czech Republic eng
dc.subject Municipal Police Pardubice eng
dc.subject criminology eng
dc.subject crime eng
dc.subject crime prevention eng
dc.subject town of Pardubice eng
dc.title Vývoj kriminality a její prevence (případ města Pardubic) cze
dc.title.alternative Development of the Crime and Its prevention (The Case of the city of Pardubice) eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Petr, Pavel
dc.date.accepted 2017-09-14
dc.description.abstract-translated The purpose of the thesis is to evaluate the development of crime in the town of Pardubice. The thesis is divided in four chapters. The first part includes definitions of the basic concepts related to crime issues. The second part characterizes the municipal police and the Police of the Czech Republic in general but also in their representation in the town of Pardubice. The third part of the thesis characterizes the town of Pardubice in terms of the security situation of the town. The last part analyses the development of crime in the town of Pardubice. The aim of the thesis is to evaluate the development of crime in the last ten years in the town of Pardubice, with an emphasis on the impact of this development on the preventive influence of the Police of the Czech Republic in the territory of the town of Pardubice and the impact of the personnel and financial resources of Pardubice Municipal Police. eng
dc.description.department Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.thesis.degree-discipline Regionální rozvoj: Bezpečnost regionu cze
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.identifier.signature D37144
dc.thesis.degree-program Hospodářská politika a správa cze
dc.description.defence Studentka představila základní teze své diplomové práce. Uvedla cíl diplomové práce, způsob řešení a prezentovala výsledky, kterých dosáhla. V rámci rozpravy odpověděla na tyto otázky:V části 2.3.1 se dotýkáte městských kamerových a dohlížecích systémů v obecné rovině. Jak je v ČR ošetřena otázka obav ze zásahu do soukromí monitorovaných osob při provozování kamerových systémů? Jakým způsobem jste provedla standardizaci hodnot v tabulce 1? Jaké jsou podle vás nejdůležitější příčiny kriminality a jak je lze eliminovat? Jakým způsobem ovlivňují odlehlé hodnoty výsledek lineární regrese?Následně pokračovala rozprava k diplomové práci. cze
dc.identifier.stag 31955
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account