Enviromentální hrozby a resilience regionů

Show simple item record

dc.contributor.advisor Maštálka, Martin
dc.contributor.author Kodytková, Ivana
dc.date.accessioned 2017-09-19T08:23:19Z
dc.date.available 2017-09-19T08:23:19Z
dc.date.issued 2017
dc.date.submitted 2017-08-07
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/69278
dc.description.abstract Cílem diplomové práce je vyhodnotit regionální dopady přírodních katastrof v České republice v posledních dekádách, konkrétně v období od povodně v roce 1997 do současnosti mimořádně postiženého regionu Přerovsko, vyhodnotit již provedená, dle vybraných kritérií rozdělená protipovodňová opatření ve vztahu k resilienci zkoumaného regionu a navrhnout opatření k dalšímu zvýšení resilience regionu vůči jejich dopadům. cze
dc.format 77 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject regiony cze
dc.subject resilience cze
dc.subject povodně cze
dc.subject Přerovsko cze
dc.subject regions eng
dc.subject resilience eng
dc.subject floods eng
dc.subject Přerovsko eng
dc.title Enviromentální hrozby a resilience regionů cze
dc.title.alternative Enviromental Threats and Regional Resilience eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Pernica, Bohuslav
dc.date.accepted 2017-09-14
dc.description.abstract-translated The main primary aim of the diploma thesis is the assessment of regional catastrophes in the Czech Republic during the last times specifically at the time from the flooding in 1997 until this time. The main concentration is on the region "Přerovsko". The main target is to evaluace the anti-flooding measures (sorted by the specific criterions) in relation to the resilience for the researched region and finály make a suggestion for the measure to increasing the resilience of the region against the future negative impacts. eng
dc.description.department Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.thesis.degree-discipline Regionální rozvoj: Bezpečnost regionu cze
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.identifier.signature D37145
dc.thesis.degree-program Hospodářská politika a správa cze
dc.description.defence Studentka představila základní teze své diplomové práce. Uvedla cíl diplomové práce, způsob řešení a prezentovala výsledky, kterých dosáhla. V rámci rozpravy odpověděla na tyto otázky: Uveďte opatření v krajině i v intravilánu, která mohou pomoci zadržet srážkovou vodu v místě a zamezí její rychlé kumulaci v řekách a tím i záplavám (vynechte protipovodňové hráze). Uveďte, které konkrétní lidské činnosti podle Vašeho názoru nejvíce ovlivňují odolnost místa Vašeho bydliště vůči problémům se srážkami (nadbytek i nedostatek). Svět stojí na začátku klimatické změny. Domníváte se, že v následujících 100 letech bude stále dominantní environmentální hrozbou pro Vámi zkoumaný region povodeň, nebo tomu bude jinak? Jak na to bude muset reagovat plánování, aby byla zachována resilience regionu?Následně pokračovala rozprava k diplomové práci. cze
dc.identifier.stag 29158
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account