Analýza kriminality ve vybraném regionu

Show simple item record

dc.contributor.advisor Svoboda, Ondřej
dc.contributor.author Kubátová, Jana
dc.date.accessioned 2017-09-19T08:23:14Z
dc.date.available 2017-09-19T08:23:14Z
dc.date.issued 2017
dc.date.submitted 2017-08-10
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/69276
dc.description.abstract Bakalářská práce si klade za cíl zhodnotit kriminalitu ve vybraném regionu České republiky. V první části práce jsou vysvětleny základní pojmy týkající se kriminality a kriminologie. Druhá část se věnuje posouzení statistických dat o kriminalitě a kriminogenních faktorech. Součástí jsou tři řízené rozhovory a analýza kriminality vybraného území na základě analýzy kriminality regionů České republiky. Dále je uvedena syntéza poznatků (z řízených rozhovorů i statistické analýzy kriminogenních faktorů) a jsou představena z ní vyplývající doporučení. V závěru práce je zhodnocení vlivu kriminogenních faktorů na kriminalitu vybraných regionů. cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject kriminalita cze
dc.subject kriminologie cze
dc.subject Policie ČR cze
dc.subject Pardubický kraj cze
dc.subject index kriminality cze
dc.subject criminality eng
dc.subject criminology eng
dc.subject Police of the Czech Republic eng
dc.subject Pardubice region eng
dc.subject index of criminality eng
dc.title Analýza kriminality ve vybraném regionu cze
dc.title.alternative Analysis of crime in selected region eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2017-09-05
dc.description.abstract-translated The bachelor thesis sets its goal upon evaluating criminality in a selected region of the Czech Republic. In the first part of the thesis, a terms regarding criminality and criminology are explained. The second part deals with statistical data evaluation of criminality and criminogenic factors. Three controlled interviews are included as well as the selected area criminality analysis based on an analysis of the criminality of the regions of the Czech Republic. Further, the synthesis of the findings (from the controlled interviews and statistical analysis of criminogenic factors) is presented, and the resulting recommendations are given. The conclusion of the thesis focuses on the evaluation of influence of criminogenic factors on the criminality in the selected regions. eng
dc.description.department Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.thesis.degree-discipline Management ochrany podniku a společnosti cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.identifier.signature D37137
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cze
dc.description.defence Byly položeny následující otázky: Čím si vysvětlujete nalezený vztah mezi indexem kriminality a počtem rozvodů? Co může být důvodem toho, že ani jeden z oslovených zástupců PČR není seznámen s preventivními programy snižující kriminalitu? Je okres Chrudim něčím významně specifický oproti ostatním okresům Pardubického kraje? Jaký je rozdíl mezi alternativním věřícím a standartní věřícím? cze
dc.identifier.stag 31987
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account