Diskriminační analýza a její využití pro posouzení finančního zdraví podniku

Show simple item record

dc.contributor.advisor Zapletal, David
dc.contributor.author Votava, Michal
dc.date.accessioned 2017-09-19T08:23:08Z
dc.date.available 2017-09-19T08:23:08Z
dc.date.issued 2017
dc.date.submitted 2017-06-30
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/69271
dc.description.abstract Práce je věnována diskriminační analýze a jejímu využití v oblasti analýzy finančního zdraví podniku. Na základě diskriminační analýzy byl vytvořen bankrotní model predikující úpadek podniku z oblasti zpracovatelského průmyslu v České republice. cze
dc.format 59 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject diskriminační analýza cze
dc.subject predikce bankrotu cze
dc.subject finanční zdraví cze
dc.subject úpadek podniku cze
dc.subject discriminant analysis eng
dc.subject bankruptcy prediction eng
dc.subject financial health eng
dc.subject bankruptcy eng
dc.title Diskriminační analýza a její využití pro posouzení finančního zdraví podniku cze
dc.title.alternative Discriminant Analysis and its Application as an Evaluation Tool for Company's Financial Health eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Slavíček, Ondřej
dc.date.accepted 2017-09-11
dc.description.abstract-translated The work is dedicated to the discriminant analysis and its use in company´s financial health analysis. Based on the discriminant analysis, bankruptcy model was created to predict bankruptcy of manufacturing companies in Czech Republic. eng
dc.description.department Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.thesis.degree-discipline Ekonomika a management podniku cze
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.identifier.signature D37029
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cze
dc.description.defence Student zpracoval diplomovou práci na téma Diskriminační analýza a její využití pro posouzení finančního zdraví podniku. Cílem práce bylo popsat funkci diskriminační analýzy jako takové a ukázat aplikaci této metody při posuzování finančního zdraví podniku. Po obhájení práce byly studentovi položeny otázky: 1) Výše zmínění srovnání klasifikační úspěšnosti uvedené v závěrečné kapitole je provedeno na celém souboru podniků (tj. 130). U obhajoby autora žádám, aby se vyjádřil k silným a slabým stránkám tohoto přístupu. 2) Představený model obsahuje, oproti jiným modelům, absolutní člen. Nelze se nějak použití absolutního členu vyhnout? 3) Vysvětlete pojem "Hranice modelu pro výpočet klasifikační matice" uvedený na str. 44. 4) Na str. 45 uvádíte: "Z1, Z2 - Průměry kanonických proměnných". Co jsou to kanonické proměnné? Kolik takových proměnných ve vašem modelu existuje? Odpovědi na otázky vedoucího práce, oponenta i komise byly dostačující. cze
dc.identifier.stag 31916
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account