Sekuritizace pojistných rizik

Show simple item record

dc.contributor.advisor Gogola, Ján
dc.contributor.author Hovorková, Kateřina
dc.date.accessioned 2017-09-19T08:23:07Z
dc.date.available 2017-09-19T08:23:07Z
dc.date.issued 2017
dc.date.submitted 2017-06-30
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/69269
dc.description.abstract Tato práce se zabývá riziky v činnosti pojišťoven a jejich přenosem na jiné subjekty. Zmiňuje klasické nástroje zajištění, avšak převážná část popisuje moderní přístupy pojistitelů k přenosu rizik. Práce zároveň popisuje proces sekuritizace pojistných rizik, tedy převod rizik do podoby cenných papírů a derivátů. cze
dc.format 72 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Pouze v rámci univerzity
dc.subject rizika cze
dc.subject zajištění cze
dc.subject alternativní přenos rizik cze
dc.subject sekuritizace cze
dc.subject katastrofické dluhopisy cze
dc.subject risks eng
dc.subject reinsurance eng
dc.subject alternative risk transfer eng
dc.subject securitization eng
dc.subject catastrophe bonds eng
dc.title Sekuritizace pojistných rizik cze
dc.title.alternative Securitization of Insurance risks eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Heckenbergerová, Jana
dc.date.accepted 2017-09-12
dc.description.abstract-translated This work deals with the risks in insurance operations and with the transferring this risks to other subjects. It mentions the classical instruments of reinsurance but the majority part of the work describes modern approaches to risk transfer. The work also describes the processes of securitization of insurance risks i. e. the risk transfer in the form of securities and derivates. eng
dc.description.department Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.thesis.degree-discipline Pojistné inženýrství: Management finančních rizik cze
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.identifier.signature D37034
dc.thesis.degree-program Systémové inženýrství a informatika cze
dc.description.defence Studentka seznámila komisi s diplomovou prací s názvem Sekuritizace pojistných rizik. Studentka zodpověděla následující otázky: Výskytem hurikánu Harvey v americkém státu Texas se Vaše práce stala vysoce aktuální. Můžete popsat roly Cat-bondů v případě pojištění škod způsobených hurikánem Harvey a odhadovanou výši škody, kterou způsobil? Popište možnosti ART pro rizika požárů v Kalifornii, tato přírodní katastrofa není v práci zmíněna. Jako motivace pro vznik ART byly zmiňovány i teroristické útoky ze září 2001. Jaké nástroje se při zajištění těchto událostí používají? Kam patří kontingentní kapitál? cze
dc.identifier.stag 31914
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account