Pracovní neschopnost pro nemoc a úraz v České republice a možnosti jejího pojištění

Show simple item record

dc.contributor.advisor Pacáková, Viera
dc.contributor.author Koutová, Martina
dc.date.accessioned 2017-09-19T08:23:06Z
dc.date.available 2017-09-19T08:23:06Z
dc.date.issued 2017
dc.date.submitted 2017-08-15
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/69267
dc.description.abstract Diplomová práce se zabývá pracovní neschopností pro nemoc a úraz, analýzou jejího vývoje v České republice a regionálním porovnáním. Dále se zabývá ekonomickými důsledky pracovní neschopnosti v České republice, možnosti pojištění pracovní neschopnosti v komerčních pojišťovnách a kvantifikací rizika pracovní neschopnosti. cze
dc.format 65 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject pracovní neschopnost cze
dc.subject pojištění pracovní neschopnosti cze
dc.subject kvantifikace rizika cze
dc.subject EBCT1 cze
dc.subject working diability eng
dc.subject working disability insurance eng
dc.subject risk quantification eng
dc.subject EBCT1 eng
dc.title Pracovní neschopnost pro nemoc a úraz v České republice a možnosti jejího pojištění cze
dc.title.alternative Working disability for disease and injury in the Czech Republic and possibilities of its insurance eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Gogola, Ján
dc.date.accepted 2017-09-12
dc.description.abstract-translated This diploma thesis deals with incapacity for work for sickness and accident, with analysis of its development in the Czech Republic and with regional comparison. It also deals with the economic consequences of incapacity for work in the Czech Republic, with possibilities of its insurance in commercial insurance companies and with quantification of the risk of incapacity for work. eng
dc.description.department Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.thesis.degree-discipline Pojistné inženýrství: Management finančních rizik cze
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.identifier.signature D37027
dc.thesis.degree-program Systémové inženýrství a informatika cze
dc.description.defence Studentka seznámila komisi s diplomovou prací s názvem Pracovní neschopnost pro nemoc a úraz v České republice a možnosti jejího pojištění. Studentka zodpověděla následující otázky: Jaký je Váš názor na pojištění práceneschopnosti v komerčních pojišťovnách v systému nemocenského pojištění v ČR? Proč kladete zvláštní pozornost na OSVČ? Není diferencovaný přístup v nemocenském pojištění pro některé profese např. vojáci, příslušníci policie, horníci? Výpočty v kapitole 5 ukazují závislost pojistného na věku a dne počátku čerpání dávky. Nepohlíží pojišťovna i na jiné ukazatele např. pohlaví, profese, historie nemocí klienta, dosavadní průběh pojištění? cze
dc.identifier.stag 31912
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account