Analýza faktorů onemocnění a úmrtnosti na kardiovaskulární choroby

Show simple item record

dc.contributor.advisor Pacáková, Viera
dc.contributor.author Havlasová, Gabriela
dc.date.accessioned 2017-09-19T08:23:06Z
dc.date.available 2017-09-19T08:23:06Z
dc.date.issued 2017
dc.date.submitted 2017-08-15
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/69266
dc.description.abstract V této práci budeme na základě dostupných dat posuzovat a kvantifikovat rizikové faktory v souvislosti s úmrtností na kardiovaskulární onemocnění v České republice a ve vybraných zemích OECD. Budeme posuzovat vliv zdravotní péče a jiných faktorů na úmrtnost na kardiovaskulární onemocnění a tyto faktory se pokusíme kvantifikovat. cze
dc.format 53 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject kardiovaskulární onemocnění cze
dc.subject úmrtnost cze
dc.subject rizikové faktory cze
dc.subject faktorová analýza cze
dc.subject shluková analýza cze
dc.subject cardiovascular diseases eng
dc.subject mortality eng
dc.subject risk factors eng
dc.subject factor analysis eng
dc.subject cluster analysis eng
dc.title Analýza faktorů onemocnění a úmrtnosti na kardiovaskulární choroby cze
dc.title.alternative Analysis of factors of morbidity and mortality for cardiovascular disease eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Zapletal, David
dc.date.accepted 2017-09-12
dc.description.abstract-translated In this work, based on the available data, we will assess and quantify the risk factors for cardiovascular mortality in the Czech Republic and selected OECD countries. We will examine the impact of health care and other factors on mortality on cardiovascular disease and we will try to quantify these factors. eng
dc.description.department Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.thesis.degree-discipline Pojistné inženýrství: Management finančních rizik cze
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.identifier.signature D37025
dc.thesis.degree-program Systémové inženýrství a informatika cze
dc.description.defence Studentka seznámila komisi s diplomovou prací s názvem Analýza faktorů onemocnění a úmrtnosti na kardiovaskulární choroby. Studentka zodpověděla následující otázky: Který výsledek analýz ve Vaší DP byl pro Vás osobně nejzajímavější? Vysvětlete formulaci ze str. 21: Ani Belgie s nejvyšším množstvím konzumace alkoholu nepřevýší maximální dávku alkoholu, která je považována za přiměřenou. Z výsledků faktorové analýzy na str. 42-43 mimo jiné plyne, že čím menší je počet nemocničních lůžek, tím menší je úmrtnost na kardiovaskulární onemocnění. Pokuste se tento zdánlivý paradox nějak interpretovat. Jaká je šance ČR, dostat se na úroveň Skandinávských zemí v úmrtnosti na kardiovaskulární onemocnění? cze
dc.identifier.stag 31911
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account