Metody hodnocení investičních projektů

Show simple item record

dc.contributor.advisor Slavíček, Ondřej
dc.contributor.author Jeřábek, Petr
dc.date.accessioned 2017-09-19T08:22:58Z
dc.date.available 2017-09-19T08:22:58Z
dc.date.issued 2017
dc.date.submitted 2017-08-30
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/69259
dc.description.abstract Cílem práce je hodnocení investičních projektů. Hodnocení se vztahuje na vybraný finální projekt, a tím je investice do kamionu. Hodnocení se provádí z pohledu společnosti Feico, spol. s.r.o. Tato společnost našla díru na trhu v automobilové dopravě, kdy objevila nový potenciál v přepravě nebaleného plochého skla na Slovensko. K hodnocení jsou využity jak dynamické tak statické metody, které jsou popsány v teoretické části. cze
dc.format 70 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject investice cze
dc.subject autodoprava cze
dc.subject sklo cze
dc.subject hodnocení cze
dc.subject statistické metody cze
dc.subject dynamické metody cze
dc.subject investiční metody cze
dc.subject cash flow cze
dc.subject celkové příjmy cze
dc.subject výhodnost cze
dc.subject investment eng
dc.subject road transport eng
dc.subject glass eng
dc.subject ratings eng
dc.subject statistical methods eng
dc.subject dynamic methods eng
dc.subject investment methods eng
dc.subject cash flow eng
dc.subject total income eng
dc.subject favourableness eng
dc.title Metody hodnocení investičních projektů cze
dc.title.alternative Methods for evaluation of investment projects eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2017-09-05
dc.description.abstract-translated The aim of the thesis is to evaluate investment projects. The rating refers to the selected final project, and that is the investment in the truck. The evaluation is made from Feico, spol. s.r.o .. This company found a hole in the automotive market, when it discovered a new potential in the transport of unpacked flat glass to Slovakia. Both dynamic and static methods, which are described in the theoretical part, are used for evaluation. eng
dc.description.department Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.thesis.degree-discipline Ekonomika a provoz podniku cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.identifier.signature D37044
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cze
dc.description.defence Student představil svou bakalářskou práci na téma Metody hodnocení investičních projektů. Cílem práce bylo ohodnotit s využitím zvolených metod vybrané investiční projekty.Následně reagoval na otázky vedoucího práce z posudku:Jaká je podle vašeho názoru rizikovost dané investice? Co považujete za největší rizikové faktory? cze
dc.identifier.stag 34214
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account