Vyhodnocení přínosů projektů realizovaných v rámci operačního programu Podnikání a Inovace ve vybraném podniku

Show simple item record

dc.contributor.advisor Zahrádka, Jaromír
dc.contributor.author Bučil, Mirek
dc.date.accessioned 2017-09-19T08:22:56Z
dc.date.available 2017-09-19T08:22:56Z
dc.date.issued 2017
dc.date.submitted 2016-08-10
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/69254
dc.description.abstract Tato bakalářská práce se zabývá historií podpory regionální politiky v České republice ze strany Evropské unie se zaměřením na operační program Podnikání a inovace. V teoretické části je tento operační program detailně popsán a následně je zpracován podrobný postup získávání podpory v rámci tohoto programu. V praktické části jsou představeny projekty společnosti VMK-CZ s.r.o. realizované v rámci tohoto programu. V závěru jsou vyhodnoceny přínosy realizovaných projektů pro danou společnost. cze
dc.format 75 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Pouze v rámci univerzity
dc.subject operační programy cze
dc.subject projekty cze
dc.subject hodnocení přínosů cze
dc.subject VMK-CZ s.r.o. cze
dc.subject operational programmes eng
dc.subject projects eng
dc.subject evaluation of the benefits eng
dc.subject VMK-CZ s.r.o. eng
dc.title Vyhodnocení přínosů projektů realizovaných v rámci operačního programu Podnikání a Inovace ve vybraném podniku cze
dc.title.alternative Evaluation of the projects benefits implemented within operational programme Enterprise and Innovations in selected company eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2017-09-05
dc.description.abstract-translated This bachelor thesis deals with the history of the support of the regional policy in the Czech Republic from the European Union, focusing on operational programme Enterprise and Innovations. The theoretical part of the thesis describes this operational programme in detail and then shows a detailed procedure for gaining support within this programme. The practical part presents projects of the company VMK-CZ s.r.o., realized within this programme. The benefits of realized projects for the company are evaluated at the end of the thesis. eng
dc.description.department Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.thesis.degree-discipline Ekonomika a provoz podniku cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.identifier.signature D37041
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cze
dc.description.defence Student představil komisi bakalářskou práci s názvem Vyhodnocení přínosu projektů realizovaných v rámci operačního programu Podnikání a inovace ve vybraném podniku. Cílem práce je obsah rámcového programu Podnikání a inovace 2007 - 2013, proces získání podpory z programu, rozbor a přínos realizovaných projektů ve vybraném podniku, vyhodnocení. Student zodpověděl následující otázky: Jaké jsou v současné době možnosti malých a středních podniků v oblasti čerpání podpory pro zvyšování vývojových a inovačních kapacit, případně pro zvyšování jejich konkurenceschopnosti? Připravuje nebo snad již realizuje podnik VMT-CZ s.r.o. v současné době nějaké další projekty spolufinancované z prostředků strukturálních fondů EU? Jak je deklarována udržitelnost ve zmiňovaném druhém projektu? Jak definujete přidanou hodnotu, kterou uvádíte v práci? cze
dc.identifier.stag 29284
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account