Efekty vznikající aplikací přístupu triple-helix v praxi

Show simple item record

dc.contributor.advisor Stejskal, Jan
dc.contributor.author Panchártková, Jana
dc.date.accessioned 2017-09-19T08:22:50Z
dc.date.available 2017-09-19T08:22:50Z
dc.date.issued 2017
dc.date.submitted 2017-06-30
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/69250
dc.description.abstract Diplomová práce se zabývá odhalením a analýzou jednotlivých efektů, jež vznikají přístupem Triple Helix v praxi. Teoretická část je zaměřena na problematiku znalostní ekonomiky a spolupráce na principu Triple Helix, jakožto i konkrétních forem této spolupráce sektoru vědy a výzkumu, podnikatelského a veřejného sektoru. Praktická část se věnuje analýze konkrétního případu spolupráce Triple Helix, jímž je klastr Nanoprogres, z. s. Zde je charakterizován klastr, představeni aktéři spolupráce a následně je věnována pozornost jednotlivým efektům, jež touto spoluprací vznikají. cze
dc.format 97 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject znalostní ekonomika cze
dc.subject transfer znalostí cze
dc.subject spolupráce cze
dc.subject přístup Triple Helix cze
dc.subject klastry cze
dc.subject knowledge-based economy eng
dc.subject knowledge transfer eng
dc.subject cooperation eng
dc.subject Triple Helix approach eng
dc.subject clusters eng
dc.title Efekty vznikající aplikací přístupu triple-helix v praxi cze
dc.title.alternative The Effect resulting from the application of the Triple Helix approach in practice eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Linhartová, Veronika
dc.date.accepted 2017-09-13
dc.description.abstract-translated The thesis deals with the detection and analysis of the effects resuting from the approach of the Triple Helix in practice. The theoretical part deals with issues of the knowledge economy and cooperation on the principle of Triple Helix, as well as specific form of this cooperation between research and development, business and public sectors. The analytical part deals with the specific cooperation based on Triple Helix model, which is the cluster Nanoprogres, z. s.. There is charakterized cluster, the participants is presented and subsequently the attention was given to effect created by this cooperation. eng
dc.description.department Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.thesis.degree-discipline Ekonomika veřejného sektoru cze
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.identifier.signature D36862
dc.thesis.degree-program Hospodářská politika a správa cze
dc.description.defence Studentka zpracovala diplomovou práci na téma Efekty vznikající aplikaci přístupu triple-helix v praxi. Cílem práce bylo odhalit, popsat a analyzovat jednotilvé efekty, které vznikají aplikací přístupu triple-helix v praxi. Po prezentaci práce studentka odpověděla na otázky z posudků práce:Jaké výhody s sebou pro zúčastněné strany přináší spolupráce na principu "Quadruple Helix" oproti staršímu konceptu "Triple Helix"? Jsou s konceptem "Quadruple Helix" spojeny také nějaké problémy?Následovala krátká diskuze k diplomové práci. Studentka odpověděla na všechny položené dotazy. cze
dc.identifier.stag 31848
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account