Systémy řízení kvality v oblasti středního vzdělávání

Show simple item record

dc.contributor.advisor Sobotka, Martin
dc.contributor.author Pokorná, Tereza
dc.date.accessioned 2017-09-19T08:22:49Z
dc.date.available 2017-09-19T08:22:49Z
dc.date.issued 2017
dc.date.submitted 2017-06-30
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/69249
dc.description.abstract Diplomová práce je zaměřena na systémy řízení kvality v oblasti středního vzdělávání. V teoretické rovině budou představeny klíčové pojmy, které se pojí s tímto tématem. V rovině praktické bude představena vybraná organizace středního vzdělávání a bude provedena analýza plnění kvalitativních hledisek dle norem ISO. V závěru práce je provedeno vyhodnocení provedené analýzy. cze
dc.format 78 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject kvalita cze
dc.subject školství cze
dc.subject management cze
dc.subject normy cze
dc.subject quality assurance eng
dc.subject secondary school education eng
dc.subject educational institutions eng
dc.subject management eng
dc.subject standards eng
dc.title Systémy řízení kvality v oblasti středního vzdělávání cze
dc.title.alternative The system of quality assurance in secondary education eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Linhartová, Veronika
dc.date.accepted 2017-09-11
dc.description.abstract-translated My final thesis is focused on systems of quality assurance in secondary school institutions. The key phrases and words connected with this topic are introduced in the first part whereas in the practical part there will be introduced the particular organization of secondary school education. In the second part there will be also carried out analysis of fulfilling of the standards according to ISO. In the final part of my thesis there can be found evaluation of my analysis which has been carried out. eng
dc.description.department Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.thesis.degree-discipline Ekonomika veřejného sektoru cze
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.identifier.signature D36861
dc.thesis.degree-program Hospodářská politika a správa cze
dc.description.defence Studentka seznámila komisi se svou diplomovou prací s názvem Systémy řízení kvality v oblasti středního vzdělávání. Cílem práce bylo zhodnocení současného stavu řízení kvality vybrané školy či školského zařízení na úrovni středního vzdělávání, analýza možných postupů pro řízení kvality ve vybrané instituci a návrh vhodných opatření. Studentce byly položeny následující otázky:V úvodních kapitolách práce jsou popisovány různé přístupy a metody pro hodnocení kvality organizace. Bylo by možné i s ohledem na nákladnost těchto metod přímo použít pro hodnocení vzdělávacích institucí? Jaká by byla náročnost na jejich implementaci a s jakými náklady finančního i nefinančního charakteru by měla škola počítat? cze
dc.identifier.stag 31842
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account