Venkov a podpora jeho rozvoje v ČR

Show simple item record

dc.contributor.advisor Sobotka, Martin
dc.contributor.author Knytl, Jakub
dc.date.accessioned 2017-09-19T08:22:42Z
dc.date.available 2017-09-19T08:22:42Z
dc.date.issued 2017
dc.date.submitted 2017-06-30
dc.identifier D36869
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/69243
dc.description.abstract Cílem práce je charakterizovat jednotlivé nástroje pro podporu venkova. Analyzovat využití nástrojů pro podporu venkova a zhodnotit dopad nástrojů na rozvoj venkova. První část je věnována charakteristice venkova a charakteristice nástrojů na podporu venkova. Druhá část se věnuje využití nástrojů rozvoje venkova v obci Zámrsk a analýze přínosů výstavby kanalizace v obci Zámrsk. V závěru je zhodnocení pozitiv a negativ projektu výstavby kanalizace pro rozvoj obce Zámrsk. cze
dc.format 60 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject rozvoj cze
dc.subject venkov cze
dc.subject nástroje cze
dc.subject obce cze
dc.subject regiony cze
dc.subject aktéři cze
dc.subject development eng
dc.subject countryside eng
dc.subject tools eng
dc.subject municipalities eng
dc.subject regions eng
dc.subject actors eng
dc.title Venkov a podpora jeho rozvoje v ČR cze
dc.title.alternative Countryside and its Development in the Czech Republic eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2017-09-05
dc.description.abstract-translated The aim of this thesis is to characterize the tools for rural development, to analyse the use of these tools and evaluate their impact on the rural development. The first part focuses on the characteristic of the rural area and the existing tools that can be used to improve the level of rural development. The second part of this thesis deals with the use of these tools in the municipality/village of Zamrsk. It analyses of the impact of the construction of the new municipal wastewater treatment system on the development of the municipality of Zamrsk. eng
dc.description.department Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.thesis.degree-discipline Veřejná ekonomika a správa: Veřejná ekonomika cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.identifier.signature dosud nepřidělena
dc.thesis.degree-program Hospodářská politika a správa cze
dc.description.defence Student seznámil komisi se svojí bakalářskou prací a jejími závěry. Následně odpověděl na tyto otázky: S jakými problémy se nejčastěji setkávají malé obce v okolí bakalantova bydliště a jakými způsoby se snaží tato kritická místa rozvoje překlenout? Bylo by možné jmenovat a nastínit určité příklady dobré praxe? Na základě čeho vyvozujete závěr svojí bakalářské práce? cze
dc.identifier.stag 29011
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account