Image vybraného města s aspektem na jeho vnitřní analýzu

Show simple item record

dc.contributor.advisor Brychtová, Šárka
dc.contributor.author Zahradníčková, Anděla
dc.date.accessioned 2017-09-19T08:22:36Z
dc.date.available 2017-09-19T08:22:36Z
dc.date.issued 2017
dc.date.submitted 2017-08-10
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/69240
dc.description.abstract Předmětem této diplomové práce je image vybraného města s aspektem na jeho vnitřní analýzu. Práce je rozčleněna do čtyř kapitol. První kapitola se zaměřuje na obecnou charakteristiku pojmů image, město, městský marketing a analýza image. Druhá kapitola se zabývá současným stavem města Krnov, který výrazně ovlivňuje celkový obraz města. Třetí kapitola se zase zabývá výsledky dotazníkového šetření mezi občany města Krnov. Hlavním cílem této kapitoly je zjistit, jak občané vnímají své město. Ve čtvrté kapitole jsou na základě výsledků výzkumu navržena doporučení k možnému zlepšení image města. cze
dc.format 120 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Pouze v rámci univerzity
dc.subject image cze
dc.subject image města cze
dc.subject analýza image cze
dc.subject město Krnov cze
dc.subject image eng
dc.subject image of the town eng
dc.subject image analysis eng
dc.subject town Krnov eng
dc.title Image vybraného města s aspektem na jeho vnitřní analýzu cze
dc.title.alternative Image of selected city with the aspect of its internal analysis eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Duplinský, Josef
dc.date.accepted 2017-09-11
dc.description.abstract-translated The subject of this diploma thesis is image of selected city with the aspect of its internal analysis. The thesis is divided into four chapters. The first chapter is focused on the general characteristic of the concepts of image, city, city marketing and image analysis. The second chapter deals with the current condition of the town Krnov, which significantly affects total image of the town. The third chapter deals with the results of the questionnaire survey among the citizens of the town Krnov. The aim of this chapter is to determine how citizens perceive their city. In the fourth chapter there are recommendations for possible image improvement of the reference town which are based on the results of research. eng
dc.description.department Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.thesis.degree-discipline Ekonomika veřejného sektoru cze
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.identifier.signature D37014
dc.thesis.degree-program Hospodářská politika a správa cze
dc.description.defence Studentka seznámila komisi se svou diplomovou prací s názvem Image vybraného města s aspektem na jeho vnitřní analýzu. Cílem práce byla vnitřní analýza image zvoleného města (Krnov) - především na základě analýzy současného socioekonomického profilu města, vizuálního stylu města a dotazníkového šetření. Na základě výsledků analýzy formovat současnou image sledovaného města a tvorba návrhů a doporučení na změny, které by mohly vést k možnému zlepšení celkového obrazu města Krnov. Jak hodnotíte význam image v současné době? Domníváte se, že je přeceňována nebo naopak má velký potenciál do budoucna? Jak hodnotíte reálnost subjektivního vnímání image města vlastními obyvateli? Ztotožňujete se s obyvateli nebo máte jiný názor? cze
dc.identifier.stag 31949
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account