Socioekonomické aspekty kriminality dětí a mládeže

Show simple item record

dc.contributor.advisor Brychtová, Šárka
dc.contributor.author Jirásková, Pavla
dc.date.accessioned 2017-09-19T08:22:30Z
dc.date.available 2017-09-19T08:22:30Z
dc.date.issued 2017
dc.date.submitted 2017-04-24
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/69235
dc.description.abstract Bakalářská práce se zabývá důležitými informacemi týkajících se sociálně patologických jevů u žáků základní školy. Cílem bakalářské práce je na základě popisu sociálně patologických jevů, jako je například šikana, záškoláctví, závislosti, jejich rizikových faktorů, vysvětlení pojmů související s kriminalitou a jaké jsou finanční náklady na její prevenci, analýzy a prevence kriminality dětí a mládeže a vlastního vybraného šetření sociálně patologických jevů, zpracování a hodnocení této problematiky. cze
dc.format 71 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Pouze v rámci univerzity
dc.subject kriminalita cze
dc.subject děti cze
dc.subject mládež cze
dc.subject prevence cze
dc.subject delinquency eng
dc.subject children eng
dc.subject juvenile eng
dc.subject prevention eng
dc.title Socioekonomické aspekty kriminality dětí a mládeže cze
dc.title.alternative Socioeconomic aspects of juvenile delinquency eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2017-09-05
dc.description.abstract-translated The Bachelor thesis deals with important information related to social pathological phenomena among primary school pupils. The aim of the work is based on the description of social pathological phenomena such as bullying, truancy, addiction, their risk factors, explaining the concepts related to crime and what are the financial costs of the prevention, analysis and prevention of criminality of children and juvenile and own selected survey of social pathological phenomena, processing and evaluation of this issue. eng
dc.description.department Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.thesis.degree-discipline Veřejná ekonomika a správa: Ekonomika pro kriminalisty a celníky cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.identifier.signature D37022
dc.thesis.degree-program Hospodářská politika a správa cze
dc.description.defence Studentka představila základní teze své bakalářské práce. Uvedla cíl bakalářské práce, způsob řešení a prezentovala výsledky, kterých dosáhla. V rámci rozpravy odpověděla na tyto otázky: Jaký je Váš osobní názor na celou problematiku kriminality dětí a mládeže - a to především s ohledem na vlastní šetření, které jste v práci zpracovávala? Jakou budoucnost predikujete kriminalitě dětí a mládeže - jejím socioekonomickým aspektům, včetně prevence? Následně proběhla rozprava k bakalářské práci. cze
dc.identifier.stag 31947
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account