Rozdíly ve vnímání práce u mužů a žen

Show simple item record

dc.contributor.advisor Mandys, Jan
dc.contributor.author Suchá, Věra
dc.date.accessioned 2017-09-19T08:22:29Z
dc.date.available 2017-09-19T08:22:29Z
dc.date.issued 2017
dc.date.submitted 2017-04-28
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/69233
dc.description.abstract Cílem práce je analyzovat fenomén práce a pracovního života z pohledu žen a mužů. Práce bude zohledňovat psychologické aspekty tohoto fenoménu. Bude se zabývat motivací, diskriminací, hodnotami, odměňováním, zvládáním zátěže apod. a práce v organizaci. cze
dc.format 61 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject gender cze
dc.subject motivace cze
dc.subject diskriminace cze
dc.subject syndrom vyhoření cze
dc.subject stres cze
dc.subject gender eng
dc.subject motivation eng
dc.subject discrimination eng
dc.subject syndrome burnout eng
dc.subject stress eng
dc.title Rozdíly ve vnímání práce u mužů a žen cze
dc.title.alternative Differences in the perception of work for men and wonem eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2017-09-05
dc.description.abstract-translated The aim of this thesis is to analyse the phenomenon of work and working life from both the female and male point of view. The thesis takes into account the psychological aspects of this phenomenon. It mainly addresses motivation, discrimination, values, reward, stress management and so on, and also the work within an organization. eng
dc.description.department Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.thesis.degree-discipline Ekonomika a provoz podniku cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.identifier.signature D37018
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cze
dc.description.defence Studentka představila svojí bakalářskou práci na téma Rozdíly ve vnímání práce u mužů a žen. Otázky komise: Nastaly nějaké komplikace při sběru dat, popř. jaké? Jaké výsledky Vás nejvíce překvapily? Jaký zjištěný závěr považujete za nejzajímavější a proč? Myslela jsem si před vypracováním bakalářské práce, že budou rozdělovány práce na mužské a ženské? Ve Vašem vzorku je 90 žen a 37 mužů, není to zkreslující? Jaký je Váš názor - v některých zemích EU se uvažuje o třetím, neutrálním pohlaví? Máte ve Vaší práci zpracované rozdíly ve výsledcích mezi muži a ženami, tedy kolik % z výsledků je mužů a žen? Studentka položené otázky zodpověděla. cze
dc.identifier.stag 31940
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account