Pracovní poměr u Policie ČR

Show simple item record

dc.contributor.advisor Šmíd, Martin
dc.contributor.author Holečková, Nela
dc.date.accessioned 2017-09-19T08:22:29Z
dc.date.available 2017-09-19T08:22:29Z
dc.date.issued 2017
dc.date.submitted 2017-06-28
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/69232
dc.description.abstract Tato práce je věnována problematice pracovního poměru u Policie České republiky. Stručně se zabývá obecnou charakteristikou Policie ČR. Objasňuje práva, povinnosti a oprávnění příslušníků PČR, strážníků obecní policie, a především náležitostmi pracovněprávního vztahu. Závěr práce je zaměřen na porovnání pracovního poměru s poměrem služebním. cze
dc.format 64 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject pracovní poměr cze
dc.subject služební poměr cze
dc.subject Policie České republiky cze
dc.subject porovnání cze
dc.subject employment eng
dc.subject service eng
dc.subject Police of the Czech Republic eng
dc.subject comparison eng
dc.title Pracovní poměr u Policie ČR cze
dc.title.alternative Employment at Police in the Czech Republic eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2017-09-05
dc.description.abstract-translated This thesis is devoted to the issue of employment at the Police in the Czech Republic. It briefly describe the general characteristics of the Police in the Czech Republic. Also clarifies the rights, duties and powers of the members of the Police, police officers and mainly requirements of employment. The conclusion of the thesis is focused on the comparison of the employment with the service relationship. eng
dc.description.department Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.thesis.degree-discipline Veřejná ekonomika a správa: Ekonomika pro kriminalisty a celníky cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.identifier.signature D37021
dc.thesis.degree-program Hospodářská politika a správa cze
dc.description.defence Studentka představila základní teze své bakalářské práce. Uvedla cíl bakalářské práce, způsob řešení a prezentovala výsledky, kterých dosáhla. V rámci rozpravy odpověděla na tyto otázky:Je podle Vás výhodnější pracovat v pracovním nebo ve služebním poměru? (a proč?).Jak vnímáte rozpor v tom, že 63 % respondentů by mělo zájem o služební poměr a současně 87 % vnímá ohodnocení příslušníků ve služebním poměru jako nedostatečné? (str. 47-48).Následně proběhla rozprava k bakalářské práci. cze
dc.identifier.stag 31906
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account