Analýza vybraných ukazatelů vnitřní bezpečnosti ve vybraných obcích

Show simple item record

dc.contributor.advisor Fuka, Jan
dc.contributor.author Rohanová, Nikola
dc.date.accessioned 2017-09-19T08:22:28Z
dc.date.available 2017-09-19T08:22:28Z
dc.date.issued 2017
dc.date.submitted 2017-08-15
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/69230
dc.description.abstract Tato práce je zaměřena na analýzu vybraných ukazatelů vnitřní bezpečnosti v obcích, jež jsou a nejsou zřizovatelem městské policie. Popisuje problematiku v oblasti finanční, struktury činnosti městské policie a vývoje kriminality ve městě, která je zřizovatelem městské policie a v obci, která spolupracuje s městskou policií na základě veřejnoprávní smlouvy. V závěru se tato práce věnuje následnému vyhodnocení výsledků a navržení možných doporučení. cze
dc.format 55 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject obecní policie cze
dc.subject policie cze
dc.subject veřejnoprávní smlouva cze
dc.subject kriminalita cze
dc.subject bezpečnost cze
dc.subject municipal police eng
dc.subject police eng
dc.subject public contract eng
dc.subject criminality eng
dc.subject safety eng
dc.title Analýza vybraných ukazatelů vnitřní bezpečnosti ve vybraných obcích cze
dc.title.alternative Analysis of selected indicators of internal security in selected municipalities eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2017-09-05
dc.description.abstract-translated This thesis is based on analysis of the selected indicators of internal security in the municipalities, which are and are not the founders of the municipal police. It describes issues in the area of finance, the structure of the municipal police and the development of crime in the city, which is the founder of the municipal police and in the municipality, which cooperates with the municipal police on the basis of a public contract. In conclusion, this thesis is devoted to the evalution of results and proposing references. eng
dc.description.department Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.thesis.degree-discipline Veřejná ekonomika a správa: Ekonomika pro kriminalisty a celníky cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.identifier.signature D37017
dc.thesis.degree-program Hospodářská politika a správa cze
dc.description.defence Studentka představila základní teze své bakalářské práce. Uvedla cíl bakalářské práce, způsob řešení a prezentovala výsledky, kterých dosáhla. V rámci rozpravy odpověděla na tyto otázky:Obecní policie má v České republice poměrně omezené kompetence. Popište, jak si v této oblasti stojí v porovnání s dalšími zeměmi Evropské unie. V kapitole 2.3.2 krátce zmiňujete finanční podporu Ministerstva vnitra České republiky pro obce, které provozují obecní policii. Rozveďte toto téma šířeji. Následně proběhla rozprava k bakalářské práci. cze
dc.identifier.stag 31854
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account