Neuniverzitní vzdělávání manažerů

Show simple item record

dc.contributor.advisor Duplinský, Josef
dc.contributor.author Kohl, Jan
dc.date.accessioned 2017-09-19T08:22:26Z
dc.date.available 2017-09-19T08:22:26Z
dc.date.issued 2017
dc.date.submitted 2016-08-05
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/69227
dc.description.abstract Bakalářská práce na téma "Neuniverzitní vzdělávání manažerů" se zabývá problematikou vzdělávání manažerů mimo vysoké školy. V teoretické části se zaměřuji na vzdělávání manažerů a zaměstnanců obecně. Dalším krokem je rozebírání jednotlivých metod, forem vzdělávání a institucí, které nabízejí toto vzdělávání. V praktické části jsem provedl anketní šetření, které se týká manažerského vzdělávání. cze
dc.format 54 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Pouze v rámci univerzity
dc.subject manažerské vzdělávání cze
dc.subject vzdělávací instituce cze
dc.subject manažeři cze
dc.subject metody cze
dc.subject manager education eng
dc.subject educational institutions eng
dc.subject managers eng
dc.subject methods eng
dc.title Neuniverzitní vzdělávání manažerů cze
dc.title.alternative Non-university education managers eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2017-09-05
dc.description.abstract-translated This bachelor thesis deals with "Non-university education of managers", in other words, education of managers out of university. The theoretical part focuses on the training of managers and employees. In the next part, there is an analysis of methods and forms of education, and also institutions offering this type of education. In the practical part, I performed surveys which are related to management education. eng
dc.description.department Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.thesis.degree-discipline Ekonomika a provoz podniku cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.identifier.signature D37023
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cze
dc.description.defence Student představil komisi bakalářskou práci s názvem Neuniverzitní vzdělávání manažerů. Cílem práce je popis a analýza vzdělávání manažerů prostřednictvím institucí mimo veřejnoprávní vzdělávací systém. Student částečně zodpověděl následující otázky: Které prvky v daném kontextu vzdělávání považujete za nejvýznamnější? Jak vidíte vývoj této oblasti v budoucnu? Jaké jsou techniky dotazování? cze
dc.identifier.stag 29239
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account