Týmová práce a její vliv na zvyšování výkonnosti firmy

Show simple item record

dc.contributor.advisor Stříteská, Michaela
dc.contributor.author Vaňková, Kateřina
dc.date.accessioned 2017-09-19T08:22:22Z
dc.date.available 2017-09-19T08:22:22Z
dc.date.issued 2017
dc.date.submitted 2017-06-22
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/69225
dc.description.abstract Tato bakalářská práce je zaměřena na analýzu vlivu týmové práce na zvyšování výkonnosti společnosti L'Oréal. Práce obsahuje základní teoretické vymezení problematiky týmu, týmové práce, motivace a výkonnosti. Důraz práce je kladen na charakteristiku týmu společnosti L'Oréal a na zhodnocení kreativity, angažovanosti a produktivity členů týmu. V závěru jsou získané výsledky vyhodnoceny v kontextu teoretických východisek a navržený doporučení ke zlepšení. cze
dc.format 58 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject tým cze
dc.subject spolupráce cze
dc.subject výkonnost cze
dc.subject motivace cze
dc.subject team eng
dc.subject cooperation eng
dc.subject performance eng
dc.subject motivation eng
dc.title Týmová práce a její vliv na zvyšování výkonnosti firmy cze
dc.title.alternative Teamwork and its impact on improving company performance eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2017-09-05
dc.description.abstract-translated This bachelor's thesis focuses on the analysis of the impact of teamwork on improving the performance of the company L'Oréal. Work includes basic theoretical definition of team, teamwork, motivation and performance. The emphasis is on working charakcteristics of team L'Oréal and appreciation of creativity, commitment and team productivity. At the end, the results obtained are evaluated in the context of the theoretical background and proposed recommendations for improvement. eng
dc.description.department Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.thesis.degree-discipline Ekonomika a provoz podniku cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.identifier.signature D36904
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cze
dc.description.defence Nejprve studentka seznámila komisi se svou prací s názvem Týmová práce a její vliv na zvyšování výkonnosti firmy. Cílem práce bylo provést analýzu vlivu týmové práce na zvyšování výkonnosti v konkrétní firmě. Obhajoba následně pokračovala zodpovězením otázky vedoucí práce z posudku:Výsledky provedené analýzy ukázaly, že největší problém ve společnosti spočívá v komunikaci týkající se měření výkonnosti. V rámci doporučení uvádíte, že by se v tomto ohledu měla zlepšit komunikace mezi vedoucími a podřízenými. Existují ještě další nástroje, které by analyzovaná společnost mohla použít? cze
dc.identifier.stag 31737
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account