Význam podnikové kultury při aplikaci principů neustálého zlepšování

Show simple item record

dc.contributor.advisor Zemanová, Barbora
dc.contributor.author Cháberová, Karolína
dc.date.accessioned 2017-09-19T08:22:20Z
dc.date.available 2017-09-19T08:22:20Z
dc.date.issued 2017
dc.date.submitted 2017-08-15
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/69221
dc.description.abstract Bakalářská práce je zaměřena na význam podnikové kultury v kontextu principů neustálého zlepšování. Teoretická část se zabývá tím, co je to kultura obecně, co je podniková kultura, jak by podniková kultura měla vypadat, aby byla v hodná pro aplikaci principů zlepšení a samotnými principy neustálého zlepšování. V praktické části je popsána společnost Hügli Food, s.r.o. a provedena analýza jejich podnikové kultury a principů zlepšování, které využívají. cze
dc.format 71 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject kultura cze
dc.subject podniková kultura cze
dc.subject principy neustálého zlepšování cze
dc.subject Kaizen cze
dc.subject Lean filozofie cze
dc.subject culture eng
dc.subject corporate culture eng
dc.subject principles of constantly improving eng
dc.subject Kaizen eng
dc.subject Lean philosophy eng
dc.title Význam podnikové kultury při aplikaci principů neustálého zlepšování cze
dc.title.alternative Importance of corporate culture while applying principles of constantly improving eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2017-09-05
dc.description.abstract-translated This bachelor's thesis deals with importance of corporate culture in the context of principles of continuous improvement. In theoretical part is described what it is culture in general, what it is corporate culture, how corporate culture should look like to be suitable for use principles of improving and described the pronciples of constantly improving. In practical part is described and characterized company Hügli Food, s.r.o. In the following steps their corporate culture and principles that they use were analysed. eng
dc.description.department Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.thesis.degree-discipline Ekonomika a provoz podniku cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.identifier.signature D36908
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cze
dc.description.defence Studentka představila komisi bakalářskou práci s názvem Význam podnikové kultury při aplikaci principů neustálého zlepšování. Cílem práce je analýza a zhodnocení významu charakteru podnikové kultury při aplikaci principů neustálého zlepšování. Studentka zodpověděla následující otázky: Z jakého důvodu uvádíte jako doporučení pro podnik zavedení 3. směny? Přineslo by toto opatření zlepšení podnikové kultury? Objasněte jací zaměstnanci, a z jakého důvodu se účastní školení zaměřených na neustálé zlepšování. Jakou má podnik v tomto směru nastavenou politiku? Jak byste vlastními slovy definovala charakter podnikové kultury v podniku? Co to jsou principy neustálého zlepšování? Jaký je systém odměn podporující inovaci? cze
dc.identifier.stag 31659
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account