Nástroj 5S a jeho uplatnění v rámci Lean managementu v podniku XY, a. s.

Show simple item record

dc.contributor.advisor Zemanová, Barbora
dc.contributor.author Čechová, Marie
dc.date.accessioned 2017-09-19T08:22:18Z
dc.date.available 2017-09-19T08:22:18Z
dc.date.issued 2017
dc.date.submitted 2017-06-30
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/69216
dc.description.abstract Tato práce se zabývá analýzou nástroje 5S v kontextu lean managementu ve vybraném podniku. Teoretická část blíže vymezuje pojem lean management a štíhlá výroba, také vzájemnou souvislost těchto pojmů. Podrobně se věnuje jednotlivým krokům nástroje 5S, který je jedním z nejpoužívanějších nástrojů štíhlé výroby. V praktické části je pak popsána analýza nástroje 5S ve společnosti XY a. s. s popisem systému kontroly dodržování pravidel 5S. cze
dc.format 63 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights bez omezení cze
dc.subject 5S cze
dc.subject lean management cze
dc.subject štíhlá výroba cze
dc.subject tok hodnot cze
dc.subject plýtvání cze
dc.subject standardizace cze
dc.subject 5S eng
dc.subject lean management eng
dc.subject lean manufacturing eng
dc.subject value stream eng
dc.subject wasting eng
dc.subject standardization eng
dc.title Nástroj 5S a jeho uplatnění v rámci Lean managementu v podniku XY, a. s. cze
dc.title.alternative 5S tool and its application in the context of Lean management in a company XY, a. s. eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2017-09-05
dc.description.abstract-translated This work deals with the analysis of 5S tool in the context of lean management in selected company. Theoretical part further defines lean management and lean production, also the mutual relationship of these concepts. It takes a detailed view at the individual steps of the 5S tool, one of the most used tools of lean manufacturing. In the practical part is described the analysis of the 5S tool in the company XY a. s. with a description of the 5S rules compliance system. eng
dc.description.department Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.thesis.degree-discipline Ekonomika a provoz podniku cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.identifier.signature D36902
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cze
dc.description.defence Studentka nejprve představila v rámci prezentace svou bakalářskou práci na téma Nástroj 5S a jeho uplatnění v rámci Lean managementu ve vybraném podniku. Cílem práce byla charakteristika a analýza nástroje 5S a zhodnocení významu jeho uplatnění v rámci Lean managementu ve vybraném podniku. Následně studentka odpověděla na otázky vedoucí práce z posudku:1.Uveďte, pro které nástroje lean managementu je fungující systém 5S nezbytnost?2.Které nástroje byste doporučila firmě zavést? cze
dc.identifier.stag 28832
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account