Evidence a oceňování zásob v obchodní společnosti

Show simple item record

dc.contributor.advisor Sejkora, František
dc.contributor.author Pospíšilová, Daniela
dc.date.accessioned 2017-09-19T08:22:17Z
dc.date.available 2017-09-19T08:22:17Z
dc.date.issued 2017
dc.date.submitted 2015-08-03
dc.identifier práce dosud není ve studovně dostupná
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/69215
dc.description.abstract Tato bakalářská práce se zabývá problematikou v oblasti evidence a oceňování zásob. První část je zaměřena na obecnou charakteristiku zásob a teoretické poznatky v rámci jejich účtování, evidence a oceňování. Druhá část se zaměřuje na problematiku účtování, evidence a oceňování zásob v konkrétní společnosti a na návrhy odstranění případných nedostatků. cze
dc.format 45 s. (62 368 znaků)
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject Zásoby cze
dc.subject účetnictví cze
dc.subject evidence cze
dc.subject oceňování cze
dc.subject Company supplies eng
dc.subject accounting eng
dc.subject register eng
dc.subject pricing eng
dc.title Evidence a oceňování zásob v obchodní společnosti cze
dc.title.alternative Registration and appraisement of stock in a company eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2017-09-04
dc.description.abstract-translated This bachelor work deal with issue in registration and appraisement of stock. First part is focused on general characteristic of stock and theoretical findings within its billing, registration and appraisement. The second part is focused on specific issues of billing, registration and appraisement of stock in particular company and proposals removal of potential deficiencies. eng
dc.description.department Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.thesis.degree-discipline Ekonomika a provoz podniku cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.identifier.signature dosud nepřidělena
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cze
dc.description.defence \par{V rámci prezentace studentka představila svou bakalářskou práci na téma Evidence a oceňování zásob v obchodní společnosti. Cílem práce bylo~analyzovat problematiku evidence, oceňování a účtování zásob v konkrétní společnosti a v případě identifikace problémů návrh na jejich odstranění.\par} \par{Následně studentka zodpověděla otázky vedoucího práce:\par} \par{1.~Zhodnoťte vhodnost praktického použití průběžného a periodického způsobu účtování zásob.\par} \par{2.~Je povolena v ČR používat pro oceňování spotřeby zásob metoda LIFO? Zhodnoťte přednosti a nedostatky této metody.\par} cze
dc.identifier.stag 26094
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account