Licenční smlouva jako nástroj obchodu s nehmotnými statky a průmyslovými právy

Show simple item record

dc.contributor.advisor Pakosta, Jaroslav
dc.contributor.author Mařáčková, Kristýna
dc.date.accessioned 2017-09-19T08:22:12Z
dc.date.available 2017-09-19T08:22:12Z
dc.date.issued 2017
dc.date.submitted 2017-06-28
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/69214
dc.description.abstract Tato diplomová práce se zabývá licenční smlouvou ve vztahu obchodu s nehmotnými statky a průmyslovými právy. Popisuje základní pojmy týkající se problematiky licenční smlouvy jako je účel předmět. Nalezneme zde i základní dělení licenční smluv. Obsahuje příklad patentové licenční smlouvy. cze
dc.format 64 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject licence cze
dc.subject nehmotné statky cze
dc.subject průmyslová práva cze
dc.subject obchod cze
dc.subject uzavírání smluv cze
dc.subject licence eng
dc.subject intangible property eng
dc.subject industrial rights eng
dc.subject trade eng
dc.subject contracting eng
dc.title Licenční smlouva jako nástroj obchodu s nehmotnými statky a průmyslovými právy cze
dc.title.alternative The licence contract as a trade tool of intangible property and industrial rights eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Paděrová, Darina
dc.date.accepted 2017-09-11
dc.description.abstract-translated This diploma thesis deals with the licensing agreement in relation to the trade in intangible assets and industrial rights. It describes the basic concepts of the license agreement - such as the purpose of the subject. There is also the basic division of license agreements. It includes an example of patent licensing agreement. eng
dc.description.department Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.thesis.degree-discipline Ekonomika a management podniku cze
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.identifier.signature D36899
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cze
dc.description.defence Studentka seznámila komisi se svojí diplomovou prací. Cílem práce bylo charakterizovat odlišnosti licenční smlouvy (z hlediska obsahu, způsobu projednání, stanovení ceny licence) od jiných obchodní operací, provést základní dělení licenční smluv (druhy licenčních smluv). Doporučit postup při uzavírání aktivních nebo pasivních licenčních smluv se zohledněním nejčastějších teoretických i praktických úskalí. Ve kterých oblastech je zkoumaný projekt nejrizikovější? Vysvětlete stupeň rizika projektu. Uveďte možné formy finanční úhrady licence. Objasněte použití opčních poplatků. cze
dc.identifier.stag 32672
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account