Vliv podnikatelské infrastruktury na hospodaření podniku

Show simple item record

dc.contributor.advisor Stejskal, Jan
dc.contributor.author Doležalová, Adéla
dc.date.accessioned 2017-09-19T08:22:09Z
dc.date.available 2017-09-19T08:22:09Z
dc.date.issued 2017
dc.date.submitted 2017-04-28
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/69211
dc.description.abstract Diplomová práce se zaměřuje na výzkum vlivu podnikatelské infrastruktury na hospodaření podniku. Analýza vychází z hospodaření podniku usídleného v průmyslové zóně. Dále se zabývá konkurenceschopností České republiky v globálním srovnání a aktuálně realizovanými subvencemi, v rámci podpory rozvoje podnikatelské infrastruktury, cílenými na zlepšení aktuální pozice. cze
dc.format 75 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject konkurenceschopnost cze
dc.subject podnikatelská infrastruktura cze
dc.subject průmyslové zóny cze
dc.subject vědeckotechnické parky cze
dc.subject podnikatelská a inovační centra cze
dc.subject financování podnikatelské infrastruktury cze
dc.subject hospodaření podniku cze
dc.subject competitiveness eng
dc.subject business infrastructure eng
dc.subject industrial zones eng
dc.subject science and technology parks eng
dc.subject business and innovation centres eng
dc.subject business infrastructure financing eng
dc.subject enterprise performance eng
dc.title Vliv podnikatelské infrastruktury na hospodaření podniku cze
dc.title.alternative Influence of Business Infrastructure on Enterprise Performance eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Linhartová, Veronika
dc.date.accepted 2017-09-14
dc.description.abstract-translated The diploma thesis research is focused on the influence of the business infrastructure on the enterprise performance. The analysis is based on the economic data of a company located in an industrial zone. Thesis furthermore deals with problematic of competitiveness of the Czech Republic in a global scale (comparison) and with currently implemented subsidies of business development support mechanism addressed to improve its current competitive position of the Czech Republic. eng
dc.description.department Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.thesis.degree-discipline Ekonomika a management podniku cze
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.identifier.signature D36857
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cze
dc.description.defence V první části obhajoby studentka seznámila komisi se svou diplomovou prací na téma Vliv podnikatelské infrastruktury na hospodaření podniku. Cílem práce bylo odhalení vlivu vybraného prvku podnikatelské infrastruktury na vybrané ukazatele hospodaření podniku. V další části studentka reagovala na náměty oponentky:1. Pohovořte o konkrétních doporučeních pro vedení společnosti Dřevovýroba Praděd, s.r.o.2. Zhodnoťte vliv veřejných subvencí na výsledky hospodaření zvoleného subjektu. V rámci rozpravy byly studentce položeny následující otázky: 1. Jaké výhody a nevýhody plynou pro podnik z okolní infrastruktury? 2. Vzhledem k počtu zaměstnanců a velikosti podniku je adekvátní kalkulace rozšiřování podniku? 3. Můžete zmínit příklad využití korelační analýzy a vícekriteriálního hodnocení ve vztahu k situaci vybraného podniku? cze
dc.identifier.stag 31810
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account