Dopad využití výrobní kapacity na celkovou prosperitu výrobního úseku

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kuběnka, Michal
dc.contributor.author Volková, Lucie
dc.date.accessioned 2017-09-19T08:22:09Z
dc.date.available 2017-09-19T08:22:09Z
dc.date.issued 2017
dc.date.submitted 2017-08-17
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/69210
dc.description.abstract Tato práce má za cíl zjistit do jaké míry a jakým způsobem ovlivní zavedení nové výrobní kapacity hospodářský výsledek vybraného podniku, v porovnání s původní výrobní kapacitou, která byla zrušena. Posouzení bude provedeno na základě komparace ekonomického přínosu nové výrobní kapacity a původní výrobní kapacity. cze
dc.format 77 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject výrobní kapacita cze
dc.subject ekonomický přínos cze
dc.subject výrobní proces cze
dc.subject production capacity eng
dc.subject economic contribution eng
dc.subject process of production eng
dc.title Dopad využití výrobní kapacity na celkovou prosperitu výrobního úseku cze
dc.title.alternative The Influence of Production Capacity Utilization on the Total Prosperity Production Department eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Lána, Ivo
dc.date.accepted 2017-09-14
dc.description.abstract-translated The main goal of this thesis is to determine to what extent and how an implementation of a new production capacity would affect the economic profit of a selected company whith comparison of old production capacity, which was cancel. The evaluation will be based on a comparison of the economic benefits of the new production capacity and a former production capacity. eng
dc.description.department Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.thesis.degree-discipline Ekonomika a management podniku cze
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.identifier.signature D36894
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cze
dc.description.defence Studentka představila svou práci s názvem Dopad využití výrobní kapacity na celkovou prosperitu výrobního úseku. Cílem práce bylo posoudit ekonomický přínos nové výrobní kapacity na hospodaření podniku. Následovalo položení otázek vedoucího práce z posudku a jejich zodpovězení studentkou:1. Na straně 68 hodnotíte investici do výrobního zařízení pomocí vnitřního výnosového procenta. Dosaženou hodnotu VVP porovnáváte s diskontní sazbou 2,5 %. Jakým způsobem jste stanovila tuto výši diskontní sazby?2.Na straně 72 uvádíte jako návrh pro snižování nejakostní produkce častější výměnu modelových zařízení, přičemž iniciativa k výměně by, dle Vašeho popisu, měla jít od odběratele. Ovšem obecně lze předpokládat, že iniciativa k výměně modelových zařízení je plně v kompetenci výrobce. Vysvětlete jasněji tuto problematiku.Dále studentka reagovala na otázky oponenta:1. Považujete spočtenou návratnost investice do nové strojní formovny za přijatelnou pro další udržitelný rozvoj společnosti Slévárna a modelárna Nové Ransko, s.r.o.?2. Jaké postupy lze doporučit pro zvýšení rentability investice? V rozpravě padla následující otázka: 1. Jaký by měl být vztah mezi návratností a životností investice? cze
dc.identifier.stag 31765
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account