Podniková logistika ve výrobním podniku

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kampf, Rudolf
dc.contributor.author Klečka, Marek
dc.date.accessioned 2017-09-19T08:22:07Z
dc.date.available 2017-09-19T08:22:07Z
dc.date.issued 2017
dc.date.submitted 2017-06-28
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/69207
dc.description.abstract Cílem této diplomové práce je analyzovat podnikovou logistiku, identifikovat její slabá místa a navrhnout vhodná doporučení k jejímu zlepšení. Práce je rozdělena na dvě části, na teoretickou a praktickou. V první části jsou podrobně popsány teoretické aspekty podnikové logistiky. Praktická část charakterizuje vybranou společnost, její výrobní a logistické procesy, které ve firmě probíhají. Součástí praktické části je i analýza probíhajících činností a následné navržení opatření ke zlepšení současného stavu. cze
dc.format 66 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject logistika cze
dc.subject podniková logistika cze
dc.subject logistické procesy cze
dc.subject logistické činnosti cze
dc.subject logistics eng
dc.subject business logistics eng
dc.subject logistic processes eng
dc.subject logistic activities eng
dc.title Podniková logistika ve výrobním podniku cze
dc.title.alternative Business logistics in a manufacturing company eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Salava, Daniel
dc.date.accepted 2017-09-14
dc.description.abstract-translated The aim of this diploma thesis is to analyze the business logistics, identify its weaknesses and suggest recommendations. The thesis is divided into two parts, theoretical and practical. In the first part are described theoretical aspects of business logistics. The second part describes production activities and logistic processes in selected company. This part also includes analysis of ongoing activities and suggestions how to improve company logistics. eng
dc.description.department Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.thesis.degree-discipline Ekonomika a management podniku cze
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.identifier.signature D36892
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cze
dc.description.defence Student v rámci prezentace nejprve seznámil komisi se svou diplomovou prací na téma Podniková logistika ve výrobním podniku. Cílem práce bylo Charakterizovat podnikovou logistiku a analyzovat v konkrétním vybraném podniku logistiku a navrhnout její vylepšení. Následně student zareagoval na otázky z posduku vedoucího práce:1.Budou navrhovaná opatření v praxi realizována a nejsou pro firmu příliš náročné?2.Nepotýká se vybraná společnost s problémem velikosti skladovacích ploch? Jsou stávající plochy dostačující?3.Jaké jsou přínosy působení firmy pro region Vysočina?V další části pak zodpověděl otázky oponenta:1.Uvažoval autor v rámci návrhu kap. 8.2 možnost využití RFID technologie?2.Jak autor hodnotí efektivitu navrhovaných řešení? V rámci rozpravy byly studentovi položeny následující dotazy: 1. Má firma svůj vlastní vozový park? 2. Jakou vlastnickou strukturu má vybraná firma? cze
dc.identifier.stag 31649
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account