Identifikace vodních ploch v obrazových datech

Show simple item record

dc.contributor.advisor Komárková, Jitka
dc.contributor.author Pešek, Radek
dc.date.accessioned 2017-09-19T08:21:54Z
dc.date.available 2017-09-19T08:21:54Z
dc.date.issued 2017
dc.date.submitted 2017-08-15
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/69196
dc.description.abstract Diplomová práce se zabývá identifikací vodních ploch v obrazových datech. V úvodní části jsou vymezeny základní pojmy z oblasti dálkového průzkumu země včetně oblastí využití a dostupných družicových dat. Druhá část se věnuje podobným případovým studiím na toto téma s identifikací nejlepších metod a nejvyužívanějších družicových dat. Třetí část se zabývá aplikací klasifikačních metod na případovou studii s multikriteriálních vyhodnocením výsledků. cze
dc.format 89 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject dálkový průzkum země cze
dc.subject Sentinel cze
dc.subject Landsat cze
dc.subject klasifikace vodních ploch cze
dc.subject remote sensing eng
dc.subject Sentinel eng
dc.subject Landsat eng
dc.subject classification of water bodies eng
dc.title Identifikace vodních ploch v obrazových datech cze
dc.title.alternative Identification of water surfaces in the image data eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Sedlák, Pavel
dc.date.accepted 2017-09-11
dc.description.abstract-translated The diploma thesis deals with the identification of water surfaces in the image data. In the first part defines the basic concepts of remote sensing of the country, including areas of utilization and available satellite data. The second part deals with similar case studies on the subject with identification the best methods and the most widely used satellite data. The third part deals with the application of classification methods to a case study with a multi-criteria evaluation of the results. eng
dc.description.department Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.thesis.degree-discipline Informatika ve veřejné správě cze
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.identifier.signature D37062
dc.thesis.degree-program Systémové inženýrství a informatika cze
dc.description.defence Student představil téma své diplomové práce Identifikace vodních ploch v obrazových datech. Otázky komise: Charakterizujte možnosti hodnocení přesnosti klasifikace obrazu. Proč jste zvolil Vámi vybraný způsob hodnocení? Cílem práce bylo porovnat klasifikační metody pomocí metod vícekriteriálního rozhodování, přičemž se tomuto tématu v práci věnujete jen okrajově. Proč jste nerespektoval cíl práce? Co chápete pod pojmem pásmo, co to je, v jakých jednotkách se uvádí? Objasněte metodu nebo algoritmus ISOcluster.Co je to neřízená klasifikace? Objasněte tabulku (slide 8), která se váže k vícekriteriálnímu rozhodování. Použil jste v práci neuronové sítě?Student na otázky odpovídal. cze
dc.identifier.stag 32135
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account