Tvorba interaktivní mapy dopravních nehod v ČR

Show simple item record

dc.contributor.advisor Panuš, Jan
dc.contributor.author Špaček, Jaromír
dc.date.accessioned 2017-09-19T08:21:52Z
dc.date.available 2017-09-19T08:21:52Z
dc.date.issued 2017
dc.date.submitted 2017-08-15
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/69193
dc.description.abstract Diplomová práce se zabývá tvorbou interaktivní mapy dopravních nehod České republiky za rok 2016 a následnou analýzou nehodovosti v krajích ČR. V teoretické části práce jsou vysvětleny základní metody prezentování mapových výstupů pomocí kartografie a jejich pravidla. Také zde byla přiblížena problematika samotné tvorby interaktivní mapy a programovací jazyky při ní použité. V praktické části jsou vyhodnoceny výsledky analýzy dopravních nehod na pozemních komunikacích. cze
dc.format 61 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject kartografie cze
dc.subject interaktivní mapy cze
dc.subject google mapy cze
dc.subject dopravní nehody cze
dc.subject cartography eng
dc.subject interactive maps eng
dc.subject google maps eng
dc.subject traffic accidents eng
dc.title Tvorba interaktivní mapy dopravních nehod v ČR cze
dc.title.alternative Creation of an interactive map of traffic accidents for Czech Republic eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Sedlák, Pavel
dc.date.accepted 2017-09-11
dc.description.abstract-translated This diploma thesis deals with the creation of an interactive map of traffic accidents in the Czech Republic in 2016 and with the subsequent analysis of the accident in the regions of the Czech Republic. The theoretical part of the thesis explains the basic methods of presenting map outputs using cartography and their rules. Also, the issue of the creation of the interactive map and the programming languages used in it were described there. The practical part evaluates the results of the analysis of traffic accidents on the roads. eng
dc.description.department Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.thesis.degree-discipline Informatika ve veřejné správě cze
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.identifier.signature D37060
dc.thesis.degree-program Systémové inženýrství a informatika cze
dc.description.defence Student seznámil komisi s tématem své diplomové práce Tvorba interaktivní mapy dopravních nehod v ČR. Komise položila otázky: Jakým způsobem by šlo vaši práci ještě dále rozšířit? Bylo by možné využít výstupy v jiných vědních oborech? Znáte podobné projekty zabývající se nehodovostí v České republice? Bylo testováno uživatelské prostředí interaktivní mapy? O jaké další multimediální prvky by bylo možné rozšířit Vaši interaktivní mapu? Student na otázky odpověděl. cze
dc.identifier.stag 32117
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account