Implementace SW EPM Live ve vybrané firmě

Show simple item record

dc.contributor.advisor Jirava, Pavel
dc.contributor.author Navrátilová, Michaela
dc.date.accessioned 2017-09-19T08:21:50Z
dc.date.available 2017-09-19T08:21:50Z
dc.date.issued 2017
dc.date.submitted 2017-08-15
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/69190
dc.description.abstract Tato práce se zabývá přezkoumáním současného stavu řízení projektů v konkrétní firmě, navrhuje doporučení ke zlepšení a také plán implementace nástroje EPM Live pro podporu projektového řízení. cze
dc.format 56 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights bez omezení cze
dc.subject projektové řízení cze
dc.subject projektový management cze
dc.subject metodiky řízení projektů cze
dc.subject EPM Live cze
dc.subject project management eng
dc.subject project management methodology eng
dc.subject EPM Live eng
dc.title Implementace SW EPM Live ve vybrané firmě cze
dc.title.alternative Implementation of Software EPM Live in selected company eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Coufal, Martin
dc.date.accepted 2017-09-11
dc.description.abstract-translated This work is focused on the review of the current project methodology in selected company. There are suggestions and recommendation for improvements in project methodology. There is also a proposed plan for implementation of the software EPM Live to support project management. eng
dc.description.department Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.thesis.degree-discipline Informatika ve veřejné správě cze
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.identifier.signature D37058
dc.thesis.degree-program Systémové inženýrství a informatika cze
dc.description.defence Studentka obeznámila komisi s výsledky své diplomové práce, kterou zpracovávala na téma Implementace SW EPM Live ve vybrané firmě. Při obhajobě studentka zodpověděla položené otázky: V práci jste se zaměřila na metodiky PRINCE A PMBOOK. Existují ještě nějaké další metodiky - a byly by vhodné pro řešený problém? Jaká kritéria jste stanovila pro přezkoumání metodiky řízení projektů? Je v práci Vaše vlastní řešení nebo jste pouze popsala postup, který byl v dané firmě použitý? cze
dc.identifier.stag 29365
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account