Řízení rizik ve vybrané firmě

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kopáčková, Hana
dc.contributor.author Krkavec, David
dc.date.accessioned 2017-09-19T08:21:45Z
dc.date.available 2017-09-19T08:21:45Z
dc.date.issued 2017
dc.date.submitted 2017-08-15
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/69186
dc.description.abstract Tato práce se zabývá řízením rizik ve vybrané firmě. Jejím obsahem je analýza a návrh řešení rizik mikro firmy na základě dat získaných od podnikatelského subjektu. První část bakalářské práce se zabývá teoretickou částí dané problematiky. Druhá část obsahuje charakteristiku subjektu, analýzu rizik, její vyhodnocení a návrh řešení. cze
dc.format 42 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Pouze v rámci univerzity
dc.subject rizika cze
dc.subject řízení rizik cze
dc.subject analýza rizik cze
dc.subject mikrofirmy cze
dc.subject hrozby cze
dc.subject aktiva cze
dc.subject risks eng
dc.subject risk management eng
dc.subject risk analysis eng
dc.subject micro-enterprises eng
dc.subject threat eng
dc.subject asset eng
dc.title Řízení rizik ve vybrané firmě cze
dc.title.alternative Risk management in a particular company eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2017-09-07
dc.description.abstract-translated This thesis deals with risk management in a particular company. The content of the thesis is an analysis and a plan of solutions for the risks of the chosen micro-enterprise on the basis of the data provided from this business entity. The first part of the thesis focuses on the theory of the problematics. The second part provides the characteristics of the subject, it's risk analysis, results and solutions. eng
dc.description.department Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.thesis.degree-discipline Informační a bezpečnostní systémy cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.identifier.signature D36854
dc.thesis.degree-program Systémové inženýrství a informatika cze
dc.description.defence Student seznámil komisi s tématem své bakalářské práce Řízení rizik ve vybrané firmě.Komise položila otázky: V práci řešíte zavádění EET, aniž byste využil některou z rozhodovacích metod. Jakou metodu pro rozhodování by bylo vhodné zvolit v tomto případě? V práci navrhujete, a částečně i zavádíte, opatření pro snížení rizika. Můžete finančně vyjádřit náklady na zavedení těchto opatření? V práci jste provedl analýzu rizik, navrhnul jste nějaká opatření. Myslíte si, že firma Vaše návrhy uplatní? Jak máte řazenou literaturu ve Vaší práci? V práci jste vybíral poskytovale na EET, z jakého důvodu jsou to právě tihle vybraní? Student na otázky odpověděl. cze
dc.identifier.stag 32034
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account