Modely rizikového chování v prostředí internetu hledisko soukromí a bezpečnosti

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kopáčková, Hana
dc.contributor.author Hrubešová, Michaela
dc.date.accessioned 2017-09-19T08:21:43Z
dc.date.available 2017-09-19T08:21:43Z
dc.date.issued 2017
dc.date.submitted 2017-08-15
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/69183
dc.description.abstract Tato bakalářská práce se zabývá problémy rizikového chování v prostředí internetu. Práce se dělí na dvě části. První teoretická je zaměřena na internet, sociální sítě a rizika prostředí internetu jako jsou kyberšikana, kyberstalking, sexting a kybergrooming. Druhá část práce je zaměřena na dotazníkové šetření mezi žáky druhého stupně základní školy. cze
dc.format 46 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject sociální sítě cze
dc.subject internet cze
dc.subject kyberšikana cze
dc.subject facebook cze
dc.subject kyberstalking cze
dc.subject social network eng
dc.subject internet eng
dc.subject cyberbullyig eng
dc.subject facebook eng
dc.subject cyberstalking eng
dc.title Modely rizikového chování v prostředí internetu hledisko soukromí a bezpečnosti cze
dc.title.alternative Models of risk behaviors in the internet environment privacy and security aspects eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2017-09-05
dc.description.abstract-translated The Bachelor thesis deals with issues of risk behavior in the internet environment. The thesis is divided into two parts. The first one is theoretical is focused on the internet, social networking and internet environment hazards such as cyberbullying, cyberstalking, sexting and cybergrooming. The second part of the thesis is focused on the questionnaire survey among pupils of the second grade of elementary school. eng
dc.description.department Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.thesis.degree-discipline Regionální a informační management cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.identifier.signature D36853
dc.thesis.degree-program Systémové inženýrství a informatika cze
dc.description.defence Studentka představila téma své bakalářské práce s názvem Modely rizikového chování v prostředí internetu, hledisko soukromí a bezpečnosti.Otázky vedoucí práce:V práci jste si vybrala skupinu žáků druhého stupně základní školy. Jsou tito žáci nějakým způsobem seznamováni s rizikovým chováním na internetu v rámci výuky?Pátá otázka v dotazníku zjišťuje, zda respondenti zveřejňují soukromé informace. Odpověď na tuto otázku záleží i na tom, co respondent vnímá jako soukromou informaci. Jakým způsobem byste mohla objektivizovat tuto otázku?Otázky komise:Jaký zákon se zabývá soukromími informacemi? Znáte?Chybí modely rizikového chování. Jak jsou jednotlivé modely naplněny?Jak by se změnily výsledky, pokud byste předložila studentům ve velkém městě? Lišili by se výsledky? Následně byla vedena diskuze o vhodnosti otázek v dotazníku a výběr typu školy. Studentka na otázky odpověděla. Komise dále upozornila studentku na nevhodně zvolený výběr respondentů pro sběr dat, na nichž byla provedena analýza. cze
dc.identifier.stag 29219
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account