Mapování uživatelských požadavků

Show simple item record

dc.contributor.advisor Šimonová, Stanislava
dc.contributor.author Krédl, Radek
dc.date.accessioned 2017-09-19T08:21:43Z
dc.date.available 2017-09-19T08:21:43Z
dc.date.issued 2017
dc.date.submitted 2017-06-26
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/69181
dc.description.abstract Tato práce se zabývá uživatelskými požadavky v podniku. Charakterizuje možnosti pro identifikaci uživatelských požadavků a je zde navržen postup identifikace a modelování požadavků pro vybraný zdroj na reálných datech podniku, který lze využít pro získání požadavků jako základ budoucí firemní aplikace. cze
dc.format 57 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Pouze v rámci univerzity
dc.subject uživatelé cze
dc.subject požadavky cze
dc.subject mapování cze
dc.subject informační systémy cze
dc.subject podniky cze
dc.subject aplikace cze
dc.subject návrhy cze
dc.subject identifikace cze
dc.subject specifikace cze
dc.subject modelování cze
dc.subject analýza cze
dc.subject zdroje cze
dc.subject diagramy cze
dc.subject hlášení cze
dc.subject databáze cze
dc.subject oblast cze
dc.subject IT tickety cze
dc.subject software cze
dc.subject incidenty cze
dc.subject users eng
dc.subject requests eng
dc.subject mapping eng
dc.subject information systems eng
dc.subject factories eng
dc.subject application eng
dc.subject design eng
dc.subject identification eng
dc.subject specification eng
dc.subject modeling eng
dc.subject analyses eng
dc.subject sources eng
dc.subject diagrams eng
dc.subject notification databases eng
dc.subject areas eng
dc.subject IT tickets eng
dc.subject software eng
dc.subject incidents eng
dc.title Mapování uživatelských požadavků cze
dc.title.alternative Mapping of user´s requirements eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2017-09-05
dc.description.abstract-translated This work deals with user´s requirements in company. The work characterizes of options for identification of user´s requirements and suggests of process for identification and modeling of requirements for selected source from real company´s data what could be used for getting of the requirements as a basis for future company´s application. eng
dc.description.department Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.thesis.degree-discipline Informatika ve veřejné správě cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.identifier.signature D36849
dc.thesis.degree-program Systémové inženýrství a informatika cze
dc.description.defence Student seznámil členy komise se svou bakalářskou prací na téma Mapování uživatelských požadavků. Autor práce v průběhu obhajoby zodpověděla následující položené otázky:Ve své práci navrhujete využití IT ticketů pro identifikaci uživatelských požadavků, nicméně změny v IT službách na základě hlášení IT ticketů je ve firmách běžnou součástí Help desku. V čem je Váš návrh odlišný od této praxe? Vysvětlete mapování uživatelských požadavků pro vývoj firemní aplikace. V jakém modelu částí informačního systému je obsazena databáze hlášených požadavků, existuje v systému vazba na ostatní databáze informačního systému firmy? cze
dc.identifier.stag 29146
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account