Využití software pro řízení projektů v institucích veřejné správy a samosprávy

Show simple item record

dc.contributor.advisor Horák, Oldřich
dc.contributor.author Mareček, Tomáš
dc.date.accessioned 2017-09-19T08:21:42Z
dc.date.available 2017-09-19T08:21:42Z
dc.date.issued 2017
dc.date.submitted 2017-08-15
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/69180
dc.description.abstract Bakalářská práce měla za cíl analýzu služeb a možnosti nasazení v současnosti dostupných řešení software pro řízení projektů. První část je věnována úvodu do problematiky řízení projektů, na kterou navazuje představení jednotlivých druhů metod pro výběr a rozhodování. Poslední část práce se zabývá již samotným ohodnocením výběru několika software a zjištění, který by nejvíce vyhovoval požadavkům magistrátu. Pro prezentaci výsledků bylo využito grafů, tabulek a komentářů. cze
dc.format 41 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Pouze v rámci univerzity
dc.subject software pro řízení projektů cze
dc.subject Pardubice cze
dc.subject multikriteriální rozhodování cze
dc.subject software for project management eng
dc.subject Pardubice eng
dc.subject multi-criteria decision making eng
dc.title Využití software pro řízení projektů v institucích veřejné správy a samosprávy cze
dc.title.alternative Use of project management software in public administration and self-government institutions eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2017-09-05
dc.description.abstract-translated The bachelor thesis aimed to analyze the services and the possibilities of deploying currently available solutions for project management software.The first part is devoted to the introduction to the issue of project management, which is followed by the presentation of individual types of selection and decision making methods. The last part of the thesis deals with the evaluation of the selection of several software and findings that would most suit the requirements of the city office. Graphs, tables, and comments were used to present the results. eng
dc.description.department Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.thesis.degree-discipline Informatika ve veřejné správě cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.identifier.signature D36852
dc.thesis.degree-program Systémové inženýrství a informatika cze
dc.description.defence Student seznámil komisi s tématem své bakalářské práce Využití software pro řízení projektů v institucích veřejné správy a samosprávy. Komise položila otázky: V práci byl výběr SW řešen pro konkrétní subjekt veřejné správy. Pokud by se stejný výběr realizoval pro např. školské zařízení, mělo by některé z uvedených kritérii, dle Vašeho názoru, významně jinou váhu? Jakým způsobem by se to případně projevilo v postupu a ve výsledcích navrhovaného řešení? Obsahuje Vaše práce stávající stav řešené problematiky na jiných městských úřadech? Na str. 30 a 31 máte dvě rozdílné tabulky, u kterých používáte stejný název proměnné váha, je to tak správně? Jaký počet projektů řeší magistrát v současné době, zabýváte se tím ve Vaší práci? Student na otázky odpověděl. cze
dc.identifier.stag 26227
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account