Sociální stigma Češek, které konvertovaly k islámu

Show simple item record

dc.contributor.advisor Ehlová, Marcela
dc.contributor.author Seifertová, Zuzana
dc.date.accessioned 2017-09-19T08:21:36Z
dc.date.available 2017-09-19T08:21:36Z
dc.date.issued 2017
dc.date.submitted 2017-06-29
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/69177
dc.description.abstract Tématem této diplomové práce jsou souhrnné informace o problematice českých konvertitek k islámu. Teoretická část definuje základní pojmy o náboženství, konkrétněji potom o náboženství islám. Věnuje se problematice stigmatizace a dále médiím i jejich tlaku na veřejnost. Praktická část seznamuje s kvalitativním výzkumem, který se zabýval zjištěním, zda se české muslimky cítí být společností stigmatizovány. cze
dc.format 74 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject muslimky cze
dc.subject konverze cze
dc.subject náboženství cze
dc.subject sociální stigma cze
dc.subject islám cze
dc.subject muslim women eng
dc.subject religious conversion eng
dc.subject religion eng
dc.subject social stigma eng
dc.subject Islam eng
dc.title Sociální stigma Češek, které konvertovaly k islámu cze
dc.title.alternative The social stigma of Czech women who converted to Islam eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Rýdl, Karel
dc.date.accepted 2017-08-30
dc.description.abstract-translated This diploma thesis deals with the issue of Czech converts to Islam in the sense of their possible stigmatization on the part of society. The theoretical part defines the basic concepts of religion, more specifically religion Islam. It deals with the issues of stigmatization and media and their pressure on the public. The practical part introduces qualitative research, which deals with the determination of whether the Czech Muslims feel stigmatized. eng
dc.description.department Fakulta filozofická cze
dc.thesis.degree-discipline Resocializační pedagogika cze
dc.thesis.degree-name Mgr.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická cze
dc.identifier.signature D36774
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cze
dc.description.defence Studentka přistoupila k obhajobě bakalářské práce řádně připravena.Zodpověděla všechny dotazy položené v posudcích i od komise. cze
dc.identifier.stag 32689
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account