Pěstounská péče pohledem zpět - případové studie osob, které vyrostly v pěstounské péči

Show simple item record

dc.contributor.advisor Sychrová, Adriana
dc.contributor.author Kuráková, Monika
dc.date.accessioned 2017-09-19T08:21:33Z
dc.date.available 2017-09-19T08:21:33Z
dc.date.issued 2017
dc.date.submitted 2017-06-29
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/69170
dc.description.abstract Tato práce se zabývá významem pěstounské rodiny z pohledu jedinců, kteří v dlouhodobé pěstounské péči vyrůstali. Teoretická část práce se zabývá systémem náhradní rodinné péče a vývojem pěstounské péče v České republice. Dále se věnuje již dospělému jedinci, který prošel pěstounskou péčí. Práce stojí na teoretických východiscích, jakými jsou teorie uspokojování potřeb a teorie psychosociálního vývoje osobnosti. Praktická část zahrnuje kvalitativní výzkum. Za pomoci polostrukturovaného rozhovoru zjišťuje, jakým způsobem hodnotí dotazované osoby své dětství a dospívání v pěstounské rodině a jak hodnotí význam pěstounské rodiny pro svůj současný život. cze
dc.format 112 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject náhradní rodinná výchova cze
dc.subject pěstounská péče cze
dc.subject rodina cze
dc.subject dospělí vychovaní v dlouhodobé pěstounské péči cze
dc.subject význam pěstounské rodiny cze
dc.subject substitute family education eng
dc.subject family eng
dc.subject adults brought up in long-term foster care eng
dc.subject signifikance of foster family eng
dc.subject foster care eng
dc.title Pěstounská péče pohledem zpět - případové studie osob, které vyrostly v pěstounské péči cze
dc.title.alternative Foster Care with Hindsight - Case Studies of Persons Brought up in Foster Care eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Škoviera, Albín
dc.date.accepted 2017-08-29
dc.description.abstract-translated This thesis solved the importance of the foster families from the perspective of individuals who are growing in the foster care. The theoretical part of the thesis analysed the system of the substitute family education and development of the foster care in the Czech Republic. Moreover, the thesis solved the situation with adults who grew in the foster care. The thesis is based on the theories specifically on theory of satisfying of needs and Erikson´s psychosocial theory of personality development. The empirical part of this thesis include the qualitative research. It is evaluated by using the semi-structured interview how the questioned persons value the childhood and adolescence in the foster family and how they value the significance of the foster family for their current life. eng
dc.description.department Fakulta filozofická cze
dc.thesis.degree-discipline Resocializační pedagogika cze
dc.thesis.degree-name Mgr.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická cze
dc.identifier.signature D36781
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cze
dc.description.defence Studentka seznámila komisi s cílem a obsahem závěrečné práce. Zodpověděla otázky z protokolů a zapojila se do odborné diskuse o dané problematice. cze
dc.identifier.stag 32676
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account