Problematika a dopad chudoby na vzdělávání dětí ze sociálně slabých rodin

Show simple item record

dc.contributor.advisor Ehlová, Marcela
dc.contributor.author Jurčáková, Markéta
dc.date.accessioned 2017-09-19T08:21:33Z
dc.date.available 2017-09-19T08:21:33Z
dc.date.issued 2017
dc.date.submitted 2017-06-29
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/69169
dc.description.abstract Diplomová práce pojednává o problematice chudoby ve vzdělávání. Zaměřuje se na děti ze sociálně znevýhodněných rodin v kontextu vzdělávání. Vysvětluje problematiku chudoby, její historii a proměny v průběhu let, možné příčiny a následné dopady na vzdělávání dětí. Představuje nejvíce se vyskytující formy rodin a jejich vliv na výchovu a vzdělávání dítěte. Jednotlivé případové studie se zaměřují na sociálně znevýhodněné žáky ve školním prostředí a na jejich školní úspěšnost. cze
dc.format 87 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject chudoba cze
dc.subject prevence cze
dc.subject rodina cze
dc.subject děti cze
dc.subject vzdělávání cze
dc.subject poverty eng
dc.subject prevention eng
dc.subject family eng
dc.subject children eng
dc.subject education eng
dc.title Problematika a dopad chudoby na vzdělávání dětí ze sociálně slabých rodin cze
dc.title.alternative The issue of poverty and impact on education of children from socially disadvantaged families eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Šándorová, Zdenka
dc.date.accepted 2017-08-29
dc.description.abstract-translated The thesis deals with the issue of poverty in education. It focuses on children from socially disadvantaged families in the context of education. This thesis explains the issue of poverty, its history and changes over the years, and the subsequent impact on the education of children. It introduces the most common forms of families and their impact on education and upbringing. Individual case studies focus on socially disadvantaged pupils in the school environment and school success. eng
dc.description.department Fakulta filozofická cze
dc.thesis.degree-discipline Resocializační pedagogika cze
dc.thesis.degree-name Mgr.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická cze
dc.identifier.signature D36777
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cze
dc.description.defence Studentka seznámila komisi s cílem a obsahem závěrečné práce. Zodpověděla otázky z protokolů a zapojila se do odborné diskuse o dané problematice. cze
dc.identifier.stag 32670
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account