Využívání služeb simultánního přepisu a tlumočení ve znakovém jazyce u osob se sluchovým postižením

Show simple item record

dc.contributor.advisor Šándorová, Zdenka
dc.contributor.author Hloušková, Jana
dc.date.accessioned 2017-09-19T08:21:33Z
dc.date.available 2017-09-19T08:21:33Z
dc.date.issued 2017
dc.date.submitted 2017-06-30
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/69168
dc.description.abstract Diplomová práce je věnována problematice využívání služeb simultánního přepisu a tlumočení do znakového jazyka v prostředí vysoké školy. Práce je rozdělena na teoretickou a výzkumnou část. Teoretická část obsahuje kapitoly, které popisují historický vývoj sluchového postižení, fyziologii, klasifikaci vad a způsoby diagnostikování sluchové ztráty, význam komunikace a systémy, dále vymezují služby simultánního přepis mluvené řeči a tlumočnické služby. Výzkumná část je výsledkem kvalitativního výzkumu, který je založen především na obsahové analýze dat. cze
dc.format 68 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject surdopedie cze
dc.subject simultánní přepis cze
dc.subject tlumočení cze
dc.subject znakový jazyk cze
dc.subject komunikační systémy cze
dc.subject surdopedy eng
dc.subject simultaneous transcription eng
dc.subject interpreting eng
dc.subject sign language eng
dc.subject communication systems eng
dc.title Využívání služeb simultánního přepisu a tlumočení ve znakovém jazyce u osob se sluchovým postižením cze
dc.title.alternative Using the services of simultaneous transcription and translation in sign language for people with hearing disabilities eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Ehlová, Marcela
dc.date.accepted 2017-08-29
dc.description.abstract-translated The diploma thesis deals with using the services of simultaneous transcription and translation in sign language for people with hearing disabilites in universities. The thesis is divided into theoretical and research part. The theoretical part contains chapters describing the historical development of hearing impairment, psysiology, classification and ways of diagnosing hearing loss, the importance of communication and systems, next define the services of simultaneous transcription and interpreter services. The research part is the result of qualitative research, which is based mainly on content analysis of data. eng
dc.description.department Fakulta filozofická cze
dc.thesis.degree-discipline Resocializační pedagogika cze
dc.thesis.degree-name Mgr.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická cze
dc.identifier.signature D36775
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cze
dc.description.defence Studentka seznámila komisi s cílem a obsahem závěrečné práce. Zodpověděla otázky z protokolů a zapojila se do odborné diskuse o dané problematice. cze
dc.identifier.stag 32668
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account