Etnopedagogika - současnost a výzvy českému školství

Show simple item record

dc.contributor.advisor Sychrová, Adriana
dc.contributor.author Prokšová, Adéla
dc.date.accessioned 2017-09-19T08:21:30Z
dc.date.available 2017-09-19T08:21:30Z
dc.date.issued 2017
dc.date.submitted 2017-06-30
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/69163
dc.description.abstract Předkládaná práce se zabývá problematikou vzdělávání v etnicky a kulturně heterogenním školním prostředí. Teoretická část práce je věnována vymezení pojmu etnopedagogika, historii této pedagogické disciplíny a jejímu praktickému využití v České republice a okrajově i v zahraničí. Praktická část práce je věnována kvalitativnímu výzkumu, který je zaměřený na názory a postoje žákůcizinců ke vzdělávacímu systému v České republice. Cílem celé práce je na základě výzkumu poukázat na problémy, se kterými se současné české školství v souvislosti s etnopedagogikou potýká a ukázat, jaké jsou její možnosti do budoucna. cze
dc.format 95 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject etnopedagogika cze
dc.subject multikulturní výchova cze
dc.subject žáci cizinci cze
dc.subject integrace cizinců cze
dc.subject etnická rozmanitost cze
dc.subject interkulturní kompetence cze
dc.subject ethnopedagogy eng
dc.subject pupils foreigners eng
dc.subject multicultural education eng
dc.subject integration of foreigners eng
dc.subject ethnic diversity eng
dc.subject intercultural competence eng
dc.title Etnopedagogika - současnost a výzvy českému školství cze
dc.title.alternative Ethnopedagogy: Contemporaneity and the challenges for the Czech Education eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Rýdl, Karel
dc.date.accepted 2017-08-30
dc.description.abstract-translated This thesis deals with issues of education in an ethnically and culturally heterogeneous school environment. The theoretical part is devoted to defining the concept of ethnopedagogy, the history of this pedagogical discipline and its practical use in the Czech Republic and abroad as well. The practical part is devoted to qualitative research, which focuses on the views and attitudes of pupils-foreigners to the educational system in the Czech Republic. The aim of the whole work is, on the basis of the research, to point out the problems encountered by contemporary Czech education in the context of ethnopedagogy. eng
dc.description.department Fakulta filozofická cze
dc.thesis.degree-discipline Resocializační pedagogika cze
dc.thesis.degree-name Mgr.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická cze
dc.identifier.signature D36768
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cze
dc.description.defence Studentka přistoupila k obhajobě bakalářské práce řádně připravena. Zodpověděla všechny dotazy položené v posudcích i od komise. cze
dc.identifier.stag 25069
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account