Léčiva ve vodách a možnost jejich odstranění adsorpcí

Show simple item record

dc.contributor.advisor Palarčík, Jiří
dc.contributor.author Puškáčová, Adéla
dc.date.accessioned 2017-09-19T08:21:23Z
dc.date.available 2017-09-19T08:21:23Z
dc.date.issued 2017
dc.date.submitted 2017-07-04
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/69162
dc.description.abstract Tato bakalářská práce se zabývá problematikou léčiv ve vodách a možnostmi jejich odstranění adsorpcí. V literární rešerši je pojednáno o cestách, kterými se léčiva dostávají do ekosystému, o rizicích, která jejich přítomnost ve vodě přináší, o adsorpci a jejím použití k odstranění těchto léčiv z vod, přičemž jsou pro každé léčivo porovnány různé adsorbenty. Experimentální práce se zaměřuje na možnost odstranění ibuprofenu a paracetamolu pomocí adsorpce na zvolené adsorbenty a porovnání účinností těchto adsorbentů. cze
dc.format 43 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Pouze v rámci univerzity
dc.subject adsorpce cze
dc.subject ibuprofen cze
dc.subject paracetamol cze
dc.subject léčiva ve vodách cze
dc.subject adsorption eng
dc.subject ibuprofen eng
dc.subject paracetamol eng
dc.subject pharmaceuticals in water eng
dc.title Léčiva ve vodách a možnost jejich odstranění adsorpcí cze
dc.title.alternative Pharmaceuticals in water and possibilities of their removal by adsorption eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2017-08-22
dc.description.abstract-translated This bachelor thesis is focused on the problematic of pharmaceuticals in water environment and possibilities of its removal by adsorption. Entry paths of pharmaceuticals into the environment, possible risks and usage of adsorption methods for selected compounds are described in theoretical part of the thesis. In experimental section, adsorption efficiency of selected adsorbents was tested with regard to its ability to remove ibuprofen and paracetamol from the water eng
dc.description.department Fakulta chemicko-technologická cze
dc.thesis.degree-discipline Ochrana životního prostředí cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická cze
dc.identifier.signature D37150
dc.thesis.degree-program Chemické a procesní inženýrství cze
dc.description.defence Posluchačka seznámila komisi s obsahem své bakalářské práce a následně zodpověděla dotazy členů komise. Membránové procesy pro odstranění léčiv - nanofiltrace. Technické řešení adsorpce v provozu. Aplikace kalů na zemědělskou půdu. Používané aktivní uhlí, bližší specifikace. cze
dc.identifier.stag 32950
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account