Ekotoxikologické testování na příkladu hodnocení barviva

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kořínková, Jaroslava
dc.contributor.author Černá, Patricie
dc.date.accessioned 2017-09-19T08:21:23Z
dc.date.available 2017-09-19T08:21:23Z
dc.date.issued 2017
dc.date.submitted 2017-06-29
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/69160
dc.description.abstract Práce se zabývá ekotoxikologií, její legislativou a testováním ekotoxicity barviva Reactive Yellow 85. V práci jsou popsány základní vlastnosti testovaného barviva, principy ekotoxikologických testů na dafniích a řasách a zhodnocení výsledků toxicity barviva. cze
dc.format 71 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject ekotoxikologie cze
dc.subject ekotoxikologické testy cze
dc.subject dafnie cze
dc.subject řasy cze
dc.subject Reactive Yellow 85 cze
dc.subject ecotoxicology eng
dc.subject ecotoxicological tests eng
dc.subject daphnia eng
dc.subject algae eng
dc.subject Reactive Yellow 85 eng
dc.title Ekotoxikologické testování na příkladu hodnocení barviva cze
dc.title.alternative Ecotoxicological testing on an example of a dye eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2017-08-22
dc.description.abstract-translated The thesis deals with ecotoxicology, its legislation and the ecotoxicity test of Reactive Yellow 85. The thesis describes the basic properties of the tested color, the principles of ecotoxicological tests on daphnia and algae and the evaluation of the toxicity of dye toxicity. eng
dc.description.department Fakulta chemicko-technologická cze
dc.thesis.degree-discipline Ochrana životního prostředí cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická cze
dc.identifier.signature D37147
dc.thesis.degree-program Chemické a procesní inženýrství cze
dc.description.defence Posluchačka seznámila komisi s obsahem své bakalářské práce a následně zodpověděla dotazy členů komise. Hodnocení výsledků a diskuse. Seznam literatury. Potenciální toxické účinky, alkylační činidlo. cze
dc.identifier.stag 32803
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account